(DĐDN) - Trong 4 tháng đầu năm nay, có tới 28.894 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động.

Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, 4 tháng đầu năm nay, số lượng các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động tiếp tục tăng mạnh.

doanh-nghiep-giai-the-1 Chỉ tính trong 4 tháng đầu năm nay, có tới 28.894 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động.

Cụ thể, chỉ trong tháng 4/2016, đã có 5.844 doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm 1.584 DN tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 4.260 DN tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký), tăng 50,6%. Ngoài ra, còn có 840 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 16%.

Bên cạnh đó, 4 tháng đầu năm có 25.135 DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 9.450 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 15.685 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký. Tính chung 4 tháng, cả nước có 3.759 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có tới 93,5% là DN quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung, đã có 28.894 doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động và tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng qua - một con số khá cao.

Bài liên quan:

Cũng trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 34.721 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 248 nghìn tỷ đồng, tăng gần 23% về số DN và tăng hơn 52% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (Số doanh nghiệp thành lập mới bốn tháng đầu năm 2015 tăng 9,7%; số vốn đăng ký tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2014); số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,1 tỷ đồng, tăng hơn 24%. Nếu tính cả hơn 553 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn thì tổng vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong bốn tháng đầu năm là hơn 801 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, cả nước có 10.954 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 11% về số DN và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước; số vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 5,7 tỷ đồng, giảm 23,2%. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 19%; số vốn đăng ký tăng 21,3%. Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng 4 là 105 nghìn người, giảm hơn 15% so với tháng 3.

Trong tháng, cả nước có 1.955 DN trở lại hoạt động, giảm 0,2% so với tháng trước; có 5.844 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 50,6%; có 840 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 16%.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới bốn tháng đầu năm 2016 là 427,2 nghìn người, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2015.

 

Nha Trang

 

>>> Doanh nghiệp siêu nhỏ gặp nhiều khó khăn trong 4 tháng đầu năm

Bạn đang đọc bài viết Gần 29.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,