(DĐDN) - Ngày 9/1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị viên khu vực miền Trung – Tây Nguyên với sự tham gia của gần 1.000 hội viên đến từ các tỉnh miền Trung.

Theo khảo sát, 88,1% hội viên của VCCI Đà Nẵng kinh doanh có lợi nhuận trong năm 2014, trong đó có 45,2% hội viên cho biết doanh thu của mình tăng lên, chỉ 5,4% có sản phẩm tồn kho, 30,9% hội viên cho biết giá trị đơn đặt hàng của mình tăng trong năm. Các yếu tố ảnh

hưởng đến tình hình SXKH của doanh nghiệp trong năm 2014 có chiều hướng tốt lên chiếm 35,7%.

Ông Nguyễn Diễn - PGĐ thường trực VCCI Đà Nẵng cho biết: “Trong năm qua, tỷ lệ doanh nghiệp thường xuyên nhận được thông tin về các hoạt động của VCCI Đà Nẵng là 90,5%, chủ yếu thông qua email, fax. Trong khảo sát, hội viên cho biết lý do họ tham gia hoạt động của VCCI Đà Nẵng là được cập nhật và chia sẻ thông tin bổ ích (52,4%), được gặp gỡ để kết nối bạn hàng, thị trường (51,4%). Phần lớn hội viên đánh giá chất lượng hoạt động của VCCI đang ngày một tốt lên, trong đó, hội viên đánh giá chuyển biến tốt nhiều nhất là sự tận tụy, trách nhiệm của cán bộ VCCI Đà Nẵng…”

Thời gian tời, phát huy ngững thành tích đạt được, VCCI Đà Nẵng sẽ tiếp tục củng cố, chia sẻ để nâng cao hơn nữa tính thiết thực trong từng hoạt động thông qua các hội thảo, chuyên đề sát với thực tế, tiếp tục lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn và gửi lên các cấp chính quyền địa phương và Trung ương.

Hương Thu