Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank đã diễn ra sáng ngày 21/4

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank đã diễn ra sáng ngày 21/4

Đại hội đồng cổ đông thường niên của NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB-Eximbank) đã diễn ra sáng ngày 21/4/2017 tại Tp Hồ Chí Minh với không khí “hiền” hơn các kì đại hội bất thường, bất thành trước đó. Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh của Eximbank năm 2016 chưa hoàn toàn khả quan, các cổ đông vẫn mong muốn và đòi hỏi chiến lược kinh doanh của Eximbank cần được HĐQT chi tiết hóa rõ ràng hơn và tôn trọng quyền lợi của cổ đông.

Cụ thể, năm 2016, báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank theo báo cáo tại đại hội có tổng tài sản đạt 128.828 tỷ đồng, tăng 3,2% so với 2015, vốn chủ sở hữu đạt 13.448 tỷ đồng, tăng 2,3%, huy động vốn đạt 102,351 tỷ đồng tăng 4%, tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 95.511 tỷ đồng giảm 0,7%, trong đó dư nợ cho vay vẫn tăng 2,5% so với 2015 tương đương đạt 86.891 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 3-5 là 2.560 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 2,95%. Lợi nhuận trước thuế 2016 của Eximbank đạt 391 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) là 17,12%. Ngân hàng không có kế hoạch chia cổ tức.

Với kết quả này, một cổ đông ý kiến mức lợi nhuận chưa cải thiện và HĐQT ngân hàng cần quan tâm đến lợi ích cổ đông, bởi đã nhiều năm đồng vốn của họ đưa vào Eximbank chưa được nhận đồng nào cổ tức. Đại diện Đoàn chủ tọa đại hội đã chia sẻ do khắc phục các vấn đề của Eximbank trong giai đoạn qua nên bị bào mòn phần lớn lợi nhuận, ngân hàng cần thời gian, HĐQT “hứa” với cổ đông phải mất nửa năm đến năm sau mới khắc phục được các vấn đề của ngân hàng để có chính sách cổ tức, trên cơ sở xin ý kiến cơ quan quản lý, với cổ đông.

Nhiều cổ đông cũng nêu ý kiến Eximbank cần công khai về các nhân sự đã đưa ra các quyết định và sai phạm làm phương hại đến hoạt động ngân hàng và quyền lợi của cổ đông giai đoạn vừa qua, công bố rõ ai sai phạm, xử lý như thế nào. Có cổ đông cũng đề nghị Eximbank nên đưa vào Nghị quyết không sáp nhập với ngân hàng nào khác trừ khi được NHNN chỉ định.

Liên quan đến ý kiến của nhiều cổ đông về khu đất ở Lê Thị Hồng Gấm với dự toán đầu tư và số tầng dự án mà cổ đông mong muốn điều chỉnh xuống thấp để “thực tế” và dễ triển khai, Đoàn Chủ tọa cho biết đã thuê Savills tư vấn, rà soát  định giá và sẽ cân nhắc theo chuyển động của thị trường sao cho việc triển khai có hiệu quả nhất...

Ban lãnh đạo Eximbank cũng trả lời về chủ trương xin thoái vốn toàn bộ ra khỏi Sacombank mà Eximbank đã công bố, để tập trung nguồn lực cho hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của NHNN, thực tế việc thoái vốn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thị trường và hoạt động của Sacombank, không thể nói trước và giá kỳ vọng bán. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Eximbank sẽ chọn thời điểm thoái vốn để khoản đầu tư này đảm bảo giá tốt. Chỉ tiêu lợi nhuận 2017 theo đó, cũng chưa bao gồm lợi nhuận kỳ vọng từ khoản đầu tư này.

Năm 2017, Eximbank đặt chỉ tiêu kinh doanh với tổng tài sản đạt 150.000 tỷ đồng tăng 16% so với 2016, huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng tăng 17%, dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng tăng 14%, tiếp tục xử lý nợ xấu, thu hồi nợ và đưa nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng.

Lê Mỹ