Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng: Nguy cơ chồng chéo “hiệu lực”

Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng: Nguy cơ chồng chéo “hiệu lực”

03/03/2017 3:45 Chiều

(DĐDN)- VCCI vừa có công văn trả lời đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho ý kiến đối với Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

Đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định nói trên, VCCI cho rằng, việc ban hành một Nghị định để bãi bỏ các Nghị định khác không còn áp dụng trên thực tiễn sẽ tạo thuận lợi cho các đối tượng tác động khi tìm hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật.

Thời điểm trong luật và nghị định chưa rõ ràng

Kết quả rà soát của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, một số nghị định do Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo hiện không được áp dụng trên thực tiễn nhưng vẫn còn hiệu lực, cụ thể: Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

Theo quan điểm của VCCI, đây là vấn đề liên quan tới thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, ban soạn thảo cần phải làm rõ. Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”. Chiếu theo quy định này thì các văn bản được liệt kê trên đều là các văn bản hướng dẫn Luật tổ chức tín dụng 2004 hoặc là trước đó nữa. Vì vậy, ít nhất là đã hết hiệu lực từ ngày Luật các tổ chức tín dụng 2010 bắt đầu có hiệu lực, tức là ngày 1/1/2011.

Bên cạnh đó, Điều 2 Dự thảo hiện lại chưa nêu được thời điểm hết hiệu lực của các văn bản này. Với cách quy định như hiện tại “hết hiệu lực kể từ ngày…” thì suy đoán sẽ là một ngày nào đó trong tương lai? VCCI cũng đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ nội dung này.

Liệu có lỗ hổng về mặt pháp lý?

Theo giải trình tại phần “Sự cần thiết ban hành văn bản” của Tờ trình Dự thảo, các nghị định hướng dẫn Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 (được sửa đổi, bổ sung năm 2004) (có liệt kê tên của các nghị định) sẽ được bãi bỏ.

Theo VCCI, Ban soạn thảo cần chỉ ra tên của các văn bản do Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về những vấn đề trong các văn bản đã được bãi bỏ trên. Điều này sẽ giúp nhận biết được các vấn đề quy định trong các văn bản được bãi bỏ theo Dự thảo này đã được thay thế bởi quy định tại các văn bản đang có hiệu lực nào. Đây là cơ sở để nhận diện được liệu có “lỗ hổng” pháp lý do thiếu văn bản quy định hay không để có hướng xử lý tiếp theo.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại các Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP và góp phần chuẩn bị cho cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức cuộc bình chọn các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cuộc bình chọn đã được triển khai với 04 bước cơ bản, bao gồm: (i) Tập hợp các đề cử các quy định từ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc; (ii) Sàng lọc các đề cử không phù hợp với phạm vi, tính chất và các giới hạn của cuộc bình chọn; (iii) Xây dựng Danh sách ngắn các đề cử quy định tốt và quy định chưa phù hợp trên thông qua các phân tích độc lập của nhóm nghiên cứu của VCCI cùng Hội đồng chuyên gia gồm 16 thành viên là những cá nhân nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh dựa trên 10 tiêu chí đánh giá chất lượng pháp luật; và (iv) Xây dựng báo cáo tổng hợp các bài học kinh nghiệm từ phân tích nội dung và chất lượng của các quy định trong Danh sách ngắn các đề cử.

Ngày 23/ 2/2017, VCCI đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo báo cáo tổng hợp này và ngày 28/2/2017 đã tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo tổng hợp cuộc bình chọn. Mục tiêu của hội thảo này là để thảo luận về các bài học kinh nghiệm về xây dựng chính sách và đưa ra các khuyến nghị đối với Chính phủ để xây dựng hệ thống pháp luật hoàn thiện hơn nữa.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận nhiều chiều của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo nói trên, VCCI kiến nghị một số bài học kinh nghiệm cho hoạt động xây dựng pháp luật như sau: Văn bản pháp luật khi ban hành cần đáp ứng các tiêu chí về 1) sự cần thiết; 2) tính hợp lý; 3) tính thống nhất; 4) tính khả thi; 5) tính minh bạch; 6) giảm chi phí tuân thủ; 7) đảm bảo quyền tự do kinh doanh; 8) thúc đẩy cạnh tranh; 9) kiểm soát được nguy cơ nhũng nhiễu; và 10) đảm bảo ban hành và có hiệu lực đúng quy định.

VCCI kiến nghị các bộ, ngành và cơ quan có liên quan cần: i) cần tăng cường đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; ii) đảm bảo luôn đăng tải công khai các thông tin trong quá trình xây dựng pháp luật; iii) tham vấn các đối tượng chịu tác động; iv) tham vấn chuyên gia và v) tăng cường chất lượng và sự tham gia của cán bộ pháp chế các bộ ngành. VCCI trân trọng gửi kèm theo công văn này Báo cáo về những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho hoạt động xây dựng pháp luật.

VCCI kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét (i) biểu dương các Bộ, ngành có quy định được đề cử trong Danh sách ngắn các quy định tốt và (ii) chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan nhanh chóng ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm sửa đổi một số quy định có nội dung chưa phù hợp.

Các quy định được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng, cần được các Bộ ngành tiếp tục phát huy bao gồm:

Các quy định được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng, cần được các Bộ ngành tiếp tục phát huy bao gồm:

 1. Bãi bỏ Tội kinh doanh trái phép tại Bộ luật hình sự 2015;
 2. Tập hợp và ban hành Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật đầu tư 2014;
 3. Bãi bỏ quy định về mức trần 15% cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hỗ trợ… liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2014;
 4. Bỏ quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản.” tại Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 5. Giảm tần suất kê khai thuế theo quý thay vì theo tháng đối với doanh nghiệp có doanh thu năm liền trước từ 20 tỷ đến 50 tỷ tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định về thuế;
 6. Nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện bất kỳ thủ tục đầu tư nào trừ trường hợp đầu tư vào các dự án phải được chấp thuận thủ tục đầu tư tại Luật đầu tư 2014;
 7. Điều kiện kinh doanh bất động sản có vốn pháp định được chứng minh bằng vốn điều lệ và doanh nghiệp không phải đăng ký xác định mức vốn pháp định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;
 8. Cho phép người nước ngoài có các quyền sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam tại Luật nhà ở 2014;
 9. Nguyên tắc tiền lệ áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 10. Bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề và văn bản xác nhận vốn pháp định tại Hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp năm 2014;
 11. Nhà đầu tư nước ngoài được mua ít hơn 51% cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh không có điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục đăng ký tại Luật đầu tư 2014;
 12. Mở rộng phạm vi kinh doanh bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;
 13. Nâng cao tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới tại Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 31/12/2015 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;
 14. Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in và Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp tại Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế;
 15. Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó có các đối tượng là: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tại Luật nhà ở 2014;
 16. Cho phép một cá nhân làm giám đốc đồng thời của nhiều Công ty cổ phần tại Luật danh nghiệp 2014;
 17. Quy định giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông cho doanh nghiệp từ 25% xuống 22% (từ 01/01/2014) và giảm tiếp xuống 20% (từ 01/01/2016) tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013;
 18. Mở “thông tuyến” khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bảo hiểm y tế năm 2014;
 19. Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có nhiều hơn một đại diện theo pháp luật tại Luật doanh nghiệp năm 2014;
 20. Doanh nghiệp bảo hiểm được mở chi nhánh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam tại Thông tư 194/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2014;
 21. Mở rộng việc cho phép các chủ đầu tư dự án được cho thuê, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai tại Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;
 22. Thủ tục đăng ký, thành lập hợp tác xã được đơn giản hóa tiệm cận với thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/5/2014 hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp tác xã và báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
 23. Chuyển chức năng tập huấn cho người điều hành vận tải cho Hiệp hội doanh nghiệp tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT;
 24. Miễn giấy phép xây dựng nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại Luật xây dựng năm 2014;
 25. Bỏ Mục về Hợp đồng bảo hiểm tại Bộ luật dân sự 2015;
 26. Quy định Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng tại Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015;
 27. Nâng thời hạn giao đất nông nghiệp từ 20 năm lên 50 năm tại Luật đất đai năm 2013;
 28. Giảm điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông tại Luật doanh nghiệp năm 2014;
 29. Các nguyên tắc làm thủ tục đầu tư: (1) không yêu cầu thêm hồ sơ; (2) chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần; (3) đơn vị được lấy ý kiến không trả lời coi như đồng ý tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư năm 2014;
 30. Cho phép thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán khi cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2014 quy định một số nội dung về thoái vốn bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

Trong cuộc bình chọn này, từ thông tin đề cử của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các phân tích chuyên môn của các chuyên gia và phản hồi từ các bộ, cơ quan có liên quan, VCCI đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục cụ thể các quy định chưa phù hợp và kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bao gồm:

 1. Bãi bỏ điểm c, khoản 3, Điều 24 của Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in với nội dung: Hạn chế các cơ sở in không được hợp tác với các cơ sở in khác để thực hiện chế bản, in, gia công sau in đối với sản phẩm in do mình đã nhận hợp tác;
 2. Bãi bỏ khoản 8 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động với nội dung: Yêu cầu hợp đồng lao động lập thành văn bản phải có nội dung trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: Ghi cụ thể số lượng, chủng loại, chất lượng và thời hạn sử dụng của từng loại trang bị bảo hộ lao động theo quy định của người sử dụng lao động;
 3. Bãi bỏ khoản 6, Điều 6 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu với nội dung: Khi cột đo xăng bị hư hỏng phần thiết bị có kẹp chì, chỉ được thuê cơ sở khác sửa chữa nếu được cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo đồng ý;
 4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Yêu cầu doanh nghiệp phải ghi mã ngành cấp bốn khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư;
 5. Sửa đổi Điều 16 Thông tư số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, chuyển thủ tục kê khai giá chỗ phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước thành thủ tục thông báo;
 6. Bãi bỏ khoản 2 Điều 49, Điều 50, 51, 52, 53, 54 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 7. Sửa đổi Điều 25 Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài, chuyển thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài từ chỗ phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước thành thủ tục thông báo;
 8. Bãi bỏ Điều 27 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Cấp giấy phép nhập khẩu cho một số máy móc, thiết bị gia công sau in;
 9. Bãi bỏ khoản 2 Điều 79 Luật công chứng năm 2014 với nội dung: Yêu cầu văn phòng công chứng phải thay đổi tên gọi khi thay đổi trụ sở;
 10. Bãi bỏ khoản 1 Điều 50 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ với nội dung: Kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải có Giấy phép kinh doanh;
 11. Bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 11 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Yêu cầu điều kiện đối với người đứng đầu cơ sở in;
 12. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng không yêu cầu trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống;
 13. Bãi bỏ điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật với nội dung: Hạn chế đăng ký hàm lượng hoạt chất đối với mỗi dạng thành phẩm của thuốc bảo vệ thực vật;
 14. Bãi bỏ khoản 4 Điều 15 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Yêu cầu về trách nhiệm ghi chép thông tin của các doanh nghiệp in;
 15. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Cấm sử dụng máy photocopy màu vào mục đích kinh doanh;
 16. Bãi bỏ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/3/2015 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu với nội dung: Áp đặt điều kiện nhập khẩu của hàng hóa có nguồn gốc thực vật dựa trên điều kiện của nước xuất khẩu có đăng ký nhập khẩu với Việt Nam;
 17. Bãi bỏ khoản 1 Điều 24 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục với nội dung: Hạn chế tỷ lệ học sinh của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;
 18. Bãi bỏ khoản 3 Điều 10 Nghị định 30/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/4/2014 về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển với nội dung: Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển phải có bộ phận pháp lý;
 19. Bãi bỏ điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 12/5/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống với nội dung: Thương nhân nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống phải có giấy ủy quyền của chính hãng sản xuất. Xây dựng Nghị định về điều kiện kinh doanh ô tô phù hợp để bảo vệ sản xuất ô tô trong nước và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và phù hợp trong nhập khẩu ô tô;
 20. Bãi bỏ khoản 4 Điều 15, khoản 4 Điều 16, khoản 7 Điều 17, khoản 4 Điều 18, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2015 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với nội dung: Điều kiện về số lượng xe tối thiểu trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô;
 21. Bãi bỏ khoản 1 Điều 59, Điều 60 Luật kế toán năm 2015 với nội dung: Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (1) doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần và (2) người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;
 22. Bãi bỏ Điều 3, 4, 5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội với nội dung: Điều kiện được thiết lập mạng xã hội;
 23. Bãi bỏ Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Yêu cầu hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động phải thông báo với cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;
 24. Sửa đổi Điều 106, Bộ luật lao động năm 2012 theo hướng tăng thời gian làm thêm giờ tối thiểu của người lao động;

 Bá Tú 

>>Công bố bình chọn quy định pháp luật năm 2016: Tiếng nói chân thực từ cuộc sống

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.78%
 • 5.08%
 • 6.78%
 • 3.39%
 • 20.34%
 • 8.47%
 • 1.69%
 • 1.69%
 • 15.25%
 • 18.64%
 • 6.78%
 • 5.08%