(DĐDN) - Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ DNNVV tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh”, từ ngày 3-4/10, VCCI-HCM sẽ tổ chức khóa đào tạo: Dự báo sớm những cơ hội và rủi ro trong kinh doanh.

Giảng viên:  NCS.TS. Nguyễn Văn Sáng và Nguyễn Trường Sơn - Giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Khóa đào tạo diễn ra nhằm giúp các doanh nhân thay đổi nếp nghĩ để sớm nhận biết được những cơ hội và rủi ro đối với hoạt động của doanh nghiệp mình, qua đó có thêm công cụ chủ động kiểm soát được những bất trắc trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, xây dựng các biện pháp ứng phó, phòng ngừa rủi ro và nắm bắt được những cơ hội trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối tượng: Lãnh đạo và các cấp quản lý của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp quan tâm liên hệ:

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI-HCM

ĐT: 08. 39320033/39325170;  Fax: 08.39325472

C.Trịnh Thu  An ; Email: antrinhthu@vcci-hcm.org.vn  

A.Chu Văn Dung; Email: chuvandung@vcci-hcm.org.vn

HH