(DĐDN) - Mặc dù đã nhận được công văn của Văn phòng Chính phủ, nhưng từ ngày 12/7/2016 đến nay, UBND tỉnh Thanh Hóa không làm việc với Cty Bình Minh để giải quyết các kiến nghị của Cty như chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình.

Điều đáng nói, tỉnh vẫn phát thông báo số 9688/UBND-THKH gửi Thủ tướng Chính phủ “đổ lỗi” cho Bình Minh làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Dư luận đặt câu hỏi, liệu báo cáo của UBND tỉnh có khách quan, đúng thực tế?

ho-que-son Dự án Nhà máy nước sạch hồ Quế Sơn tại Thanh Hóa bị cho là "dự án chồng dự án"

Cụ thể, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, Cty Bình Minh làm ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh.

LS Lê Văn Cương – Văn phòng LS T.H, Đoàn LS TP Hà Nội cho rằng, trên thực tế, khu vực phía Đông Nam khu kinh tế Nghi Sơn trong khi đã có nhà máy nước 90.000m3/ngày đêm của Cty Bình Minh, UBND Tỉnh Thanh Hóa lại quyết định cho xây dựng nhà máy nước thứ hai là vi phạm Điều 5 luật đầu tư năm 2014 về bảo hộ đầu tư. Việc Thanh Hóa Quyết định chủ trương đầu tư hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn cho Liên danh Cty Anh Phát – Sông Chu chỉ có 4 ngày (từ ngày 6/6 đến ngày 10/6/2016) đã bỏ qua nhiều bước thủ tục hồ sơ là vi phạm Điều 33 của Luật đầu tư 2014.

Bài liên quan: 

Bài liên quan:

Mặt khác, những lý do tỉnh Thanh Hóa đưa ra trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, về việc cần thiết phải xây dựng nhà máy số 2 tại hồ Quế Sơn là không đúng, bởi lẽ, từ ngày 17/5/2016 đến ngày 16/6/2016, mặc dù, Cty Lọc hóa dầu Nghi Sơn có 3 văn bản đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu phương án nước dự phòng thì ngày 24/5/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc nghe Cty Anh Phát – Sông Chu báo cáo dự án đầu tư nhà máy nước tại hồ Quế Sơn và ngày 10/6/2016 UBND tỉnh đã có Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhà máy nước nói trên.

Trong khi đó, trên thực tế, việc cấp nước của Cty Bình Minh cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (trong giai đoạn xây dựng) hoàn toàn khác với những nội dung mà văn bản 375/NSRP-HTC của Nhà máy Lọc hóa dầu đã nêu. Cụ thể, áp lực nước đo tại đồng hồ nhà máy Lọc hóa dầu ngày 15/6/2016 đạt 3,6 Bar (cao hơn hợp đồng là 0,6 Bar), số lượng nước đo tại các bồn bể nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ngày 4/6/2016 đạt 1.100m3/h tương đương với 26.400m3/ngày (yêu cầu của Lọc hóa dầu là tối đa 15.000m3/ngày đêm). Về chất lượng nước: Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa hàng tháng đều đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Báo DĐDN sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mai Thanh

>> Dự án Nhà máy nước Hồ Quế Sơn: Điều chỉnh quy hoạch để… “hợp thức hóa”?