Sau khi DĐDN có bài phản ánh về việc Đồng Tháp: Lấy đất của dân “đấu giá” cho DN, ngày 13/11/2017, UBND tỉnh Đồng Tháp – Văn phòng có Văn bản số 701/UBND-TCD gửi cho DĐDN về việc làm việc, phúc đáp nội dung bài báo.

 Không có quyết định… thu hồi đất?

Ngày 22/11/2017, PV DĐDN đã có buổi làm việc với đại diện Văn phòng tiếp công dân tỉnh Đồng Tháp, thành phần gồm: ông Huỳnh Thanh Sơn – Phó ban tiếp công dân, ông Đào Thanh Lâm – Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại buổi làm việc, PV đã đề nghị văn phòng trả lời một số nội dung liên quan đến đến việc phản ánh của người dân trong việc lấy đất của của ông Trần Văn Tâm. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết, đây là buổi tiếp thu, ghi nhận những thông tin mà báo yêu cầu, sau đó sẽ báo cáo Chánh văn phòng. Việc phát ngôn và cung cấp văn bản sẽ gửi trong tuần sau.

Ông Đào Thanh Lâm – Phó Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: việc thu hồi đất của ông Trần Văn Tâm dựa theo tờ trình của Sở Thủy Sản, do đó UBND tỉnh Đồng Tháp có Quyết định 01 giao đất cho Sở Thủy sản quản lý phần diện tích đất 19.650 m2 của gia đình ông Tâm, thực tế không có “quyết định thu hồi đất hay trưng dụng đất”? Ông Lâm cũng cho rằng "trưng dụng đất" là ngôn ngữ báo chí chứ không có văn bản nào nói là trưng dụng đất.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi: "Vậy việc thu hồi đất của dân để giao cho Sở Thủy sản bằng cách nào?" thì ông Lâm cho rằng, việc thu hồi đất của dân chỉ nói bằng miệng và có mời người dân lên làm việc. Nhưng khi phóng viên mong muốn được xem biên bản mời dân, họp dân thì không được cung cấp.

Trụ sở tiếp công dân - UBND tỉnh Đồng Tháp

Trụ sở tiếp công dân - UBND tỉnh Đồng Tháp.

Trao đổi với DĐDN, ông Trần Thiện Kim (con ruột của ông Trần Văn Tâm), cho biết: toàn bộ diện tích 19.560 m2 đất là của gia đình đã bị UBND tỉnh Đồng Tháp thu hồi. Thế nhưng suốt từ năm 1987 đến này gia đình vẫn chưa được đền bù thiệt hại hoa màu và nay lại đem ra đấu giá cho DN là điều khó chấp nhận.

Cũng theo ông Kim, trong suốt thời gian từ năm 1987-2005, cha ông là ông Trần Văn Tâm tháng nào cũng đội đơn đi hỏi tiền bồi thường cho gia đình, nhưng không được cơ quan có trách nhiệm giải quyết vì lúc này Trại nuôi giống thủy sản Sở Thủy sản đã giải thể. Thế nhưng, tại Văn bản số 286/UBND-TCD ngày 06/10/2017 về việc trả lời khiếu nại cho gia đình lại nêu: năm 2005, Trung tâm giống thủy sản thuộc Cty Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã cùng gia đình thỏa thuận phần diện tích đất tranh chấp và được UBND xã Tân Nhuận Đông ban hành Quyết định công nhận “hòa giải thành”. Ông Kim khẳng định: "Thực tế gia đình tôi không nhận được giấy mời hòa giải và bằng chứng là chính quyền không cung cấp được biên bản hòa giải".

Khu đất của gia đình ông Trần Văn Tâm đã bị đấu giá và giao cho DN

Khu đất của gia đình ông Trần Văn Tâm đã bị đấu giá và giao cho DN

Chính quyền có… nóng vội”?

Luật sư Trần Ngọc Bích, Đoàn Luật sư TP HCM, phân tích: Tại phần III, Mục 2, Khoản c, d, Quyết định số 201-CP ngày 01/07/1980 của Hội đồng Chính phủ về việc thống nhất quản lý đất và tăng cường công tác quản lý ruộng đất trong cả nước quy định: “Nếu đất không sử dụng hoặc sử dụng không hết thì người sử dụng đất phải trả lại phần đất không sử dụng cho Nhà nước. Đối với đất trước kia thuộc sở hữu cá thể hợp pháp, khi chủ đất không sử dụng nữa (hoặc không có người thừa kế hợp pháp sử dụng) thì UBND huyện quyết định việc sử dụng theo đề nghị của UBND xã".

Tại Khoản d cũng của Quyết định này quy định: “Không được phát canh thu tô, cho thuê, cầm cố hoạc bán nhượng đất dưới bất cứ hình thức nào; không được dùng đất để thu những khỏan lợi không do lao động mà có, trừ trường hợp đặc biệt do chính sách nhà nước quy định". Như vậy trong trường hợp này, đất của gia đình ông Tâm là đất có nguồn gốc, có giấy tờ hợp pháp được thể hiện tại các văn bản được cho là chứng cứ xác nhận đất của gia đình ông Tâm có trước từ năm 1975 do mua lại của một số người dân mà nhiều văn bản của chính quyền Đồng Tháp đã nêu. Bên cạnh đó, khi Sở Thủy sản không còn hoạt động nhưng lại giao cho Cty Trãi Thiên là DN tư nhân mà không trả lại cho ông Tâm để sử dụng sản xuất là trái với quy định ban hành.

Hơn nữa, tại Mục 3, Khoản a, c quy định: Đối với việc sử dụng đất nông nghiệp “phải tận dụng từng tấc đất vào sản xuất nông nghiệp, không được bỏ hoang, bỏ hóa, không được dùng ruộng đất nông nghiệp vào các mục đích phi nông nghiệp nếu không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Những cơ quan, đơn vị được giao đất nông nghiệp để sự dụng vào một mục đích khác nếu chưa kịp sử dụng cũng không được để hoang hóa quá 06 tháng. Bất cứ khoảnh đất nào quá 100m2 trong diện tích được giao chưa dùng đến ngay và để hoang hóa thì cơ quan, đơn vị được giao đất phải báo cho chính quyền địa phương để giao khoảnh đất đó cho người khác để gieo trồng cho đến khi thực sự cần đến diện tích đó.

Như vậy áp theo các điều khoản này, chính quyền Đồng Tháp đã không tận dụng đất cho nông nghiệp kể từ khi Sở Thủy sản không còn hoạt động. Việc bỏ hoang từ đó tới năm 2008 mới giao cho DN và DN không sử dụng mà cũng bỏ hoang từ đó tới nay, không giao lại cho người dân để đưa vào sản xuất nông nghiệp, chưa đền bù hoa màu cho người bị mất đất nhưng lại đem ra đấu giá và giao cho DN là nóng vội. 

Thiết nghĩ các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Tháp cần có cái nhìn khách quan hơn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân những phần thiệt hại mà họ xứng đáng được hưởng để tạo được sự đồng thuận trong dư luận.

DĐDN sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.