Thành công của APEC 2017 sẽ tạo động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng và nâng liên kết kinh tế khu vực lên một tầm cao mới.

Là một công ty đa quốc gia, Coca-Cola rất vui vì những hỗ trợ mà chúng tôi đã nhận được từ chính phủ từ ngày đầu gia nhập thị trường Việt Nam, đặc biệt là những chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài. Tôi tin rằng tất cả các doanh nghiệp quốc tế khi muốn đầu tư vào Việt Nam đều sẽ nhận được những hỗ trợ như chúng tôi từ chính phủ Việt Nam.

Thành công của một công ty được thể hiện qua sự thịnh vượng của cộng đồng xung quanh, đó là yếu tốt then chốt trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Coca-Cola tập trung phát triển kinh doanh bền vững không chỉ là lợi nhuận mà còn mở rộng lợi nhuận đó cho tất cả đối tác, nhà cung cấp trong hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu của chúng tôi. Coca-Cola luôn đồng hành cùng khối doanh nghiệp tư nhân tăng cường quy trình đổi mới sáng tạo để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế vững mạnh.Coca-Cola đã mang những giá trị toàn cầu đóng góp tích cực cho thị trường địa phương, góp phần xây dựng kinh tế - xã hội Việt Nam vững mạnh.