Từ vụ việc khách hàng tố siêu thị điện máy Pico bán quạt điều hòa nhãn hiệu Boss chưa dùng đã hỏng đã hé lộ nhiều khuất tất về “đường đi” và xuất xứ của những chiếc quạt này..