Ngày 26/5/2017, hơn 600 cán bộ, công nhân viên lao động của 14 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn (Sabeco) khu vực TP.HCM đã khai mạc Hội thao công nhân lao động 2017.

1 2 3 4 5 6 7 8