Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa chính thức phát động Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2018.