(DĐDN) – 50% doanh nghiệp FDI và 45% doanh nghiệp trong nước cho rằng bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng và sẵn sàng trả một mức chi phí hợp lý cho các hoạt động này.

GS.TS Edmund Malesky – Đại học Duke, Hoa Kỳ

Thông tin này vừa được GS.TS Edmund Malesky – Đại học Duke, Hoa Kỳ đã cho biết như vậy tại Lễ công bố Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016 diễn ra sáng 14/3.

Theo đó, trong bối cảnh nhiều sự cố môi trường gây thiệt hại lớn xảy ra trên cả nước, nhóm nghiên cứu PCI đã tìm hiểu những đánh giá của các doanh nghiệp về ảnh hưởng của ô nhiễm đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ.

Kết quả điều tra cho thấy, đa số các doanh nghiệp hầu như không lo ngại về ô nhiễm môi trường tại địa phương mình đang hoạt động. Khoảng 46% doanh nghiệp được hỏi, cả trong và ngoài nước đều cho rằng, mức độ ô nhiễm môi trường hiện tại có thể chấp nhận được. Chỉ rất ít doanh nghiệp tin rằng ô nhiễm môi trường đã thực sự nghiêm trọng, và một phần ba số doanh nghiệp trong mỗi nhóm cho rằng, môi trường tại địa phương hiện tại hơi ô nhiễm hoặc không ô nhiễm.

Cũng theo báo cáo, một phần ba cho biết ô nhiễm môi trường không gây ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Một nửa số doanh nghiệp FDI và 45% doanh nghiệp trong nước cho rằng doanh nghiệp họ bị ảnh hưởng một chút từ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một số lượng đáng kể (khoảng một phần tư) tin rằng, ô nhiễm đang ảnh hưởng khá nhiều hoặc rất nhiều tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Vậy doanh nghiệp trong lĩnh vực nào68 đã bày tỏ sự lo ngại về hiệu quả kinh tế khi môi trường bị ô nhiễm? Theo biểu đồ trên số lượng các doanh nghiệp chia sẻ về khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực là khá thấp. Mặc dù năm vừa qua đã xảy ra một số sự cố môi trường, nhưng không một khu vực nào có hơn một phần ba số lượng doanh nghiệp cho rằng “bị ảnh hưởng rất nhiều”.

Tuy nhiên, phần đông các doanh nghiệp (50% doanh nghiệp FDI và 45% doanh nghiệp trong nước) đều tin rằng bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng và sẵn sàng trả một mức chi phí hợp lý cho các hoạt động cụ thể cũng như áp dụng thêm các quy định pháp luật để tránh ô nhiễm, đặc biệt là các doanh nghiệp nông nghiệp, thủy sản, tài chính và dịch vụ. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế tạo cũng chịu nhiều thiệt hại do ô nhiễm môi trường.

Kết quả điều tra PCI cũng thấy rằng một số lượng lớn các doanh nghiệp đã nỗ lực phòng chống ô nhiễm môi trường ngay chính tại doanh nghiệp của mình, thông qua việc áp dụng các quy chế nội bộ và các chương trình đào tạo, tập huấn cho người lao động về bảo vệ môi trường.

Theo kết quả điều tra, 75% doanh nghiệp FDI và 73% doanh nghiệp dân doanh hiện đang áp dụng các “chính sách xanh” (giảm thiểu ô nhiễm bằng cách sử dụng nguyên liệu và năng lượng một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất) tại chính doanh nghiệp.

Tỉ lệ doanh nghiệp cho biết họ tuân thủ các quy định môi trường ở mức cao, đồng thời cũng sẵn lòng nỗ lực bảo vệ môi trường dù biết rằng việc này sẽ làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Có thể thấy, sau sự cố môi trường Formosa, các doanh nghiệp dường như đồng tình cao hơn và chấp nhận nghĩa vụ thực thi các quy định về môi trường mà chính quyền địa phương tiến hành, dù điều đó có thể sẽ gia tăng gánh nặng chi phí và trách nhiệm cho doanh nghiệp (tỉ lệ 95% đối với doanh nghiệp FDI và 91% đối với doanh nghiệp trong nước).

Đồng thời, các doanh nghiệp cho rằng chính các doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường dù việc này làm tăng chi phí của doanh nghiệp (97% doanh nghiệp FDI và 96% doanh nghiệp trong nước đồng ý).

Một thông điệp rõ ràng được PCI 2016 đưa ra đó là đặt ra vấn đề phải lựa chọn hoặc tăng trưởng kinh tế hoặc môi trường trong lành là một quan điểm sai lầm. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ một Việt Nam “xanh” và họ ủng hộ các nỗ lực để giữ cho môi trường trong lành tại đất nước này.

Nhóm Phóng viên

>>  Công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2016