(DĐDN) - Quyền tự do kinh doanh của doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân cũng như sự bình đẳng giữa Doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp dân doanh đã được quy định trong Hiến pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các doanh nghiệp dân doanh, mà cụ thể ở đây là các DNNVV chưa thực sự được đối xử bình đẳng với khối DNNN, doanh nghiệp FDI.

DN

Nhà nước cần hỗ trợ DNNVV các vấn đề liên quan đến thị trường, đất đai, vốn ưu đãi, công nghệ...

Kết quả khảo sát PCI 2013 của VCCI vừa công bố cho thấy, nhiều chính quyền địa phương ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài hơn là phát triển kinh tế tư nhân. Cảm nhận rõ nét nhất là tại những nơi có lượng đầu tư nước ngoài lớn hoặc chính quyền đang tập trung mọi nỗ lực vào thu hút đầu tư nước ngoài. Trong năm 2014, có gần 21% doanh nghiệp dân doanh trong nước cho biết tỉnh ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng và đơn giản hơn cho các doanh nghiệp FDI; 28,3% doanh nghiệp dân doanh cho rằng hoạt động của các doanh nghiệp FDI nhận được nhiều quan tâm hỗ trợ hơn từ tỉnh. Đặc biệt, mối lo ngại lớn khác đối với các doanh nghiệp dân doanh hiện nay là sự cạnh tranh không lành mạnh của những doanh nghiệp thân hữu - những doanh nghiệp lớn có mối quan hệ với cán bộ chính quyền địa phương. Theo báo cáo, có tới 52% doanh nghiệp được khảo sát lo ngại rằng ưu đãi với các công ty lớn là trở ngại cho hoạt động kinh doanh của họ. Khảo sát từ 63 tỉnh/thành phố cho thấy tại tỉnh trung vị có tới 76,47% doanh nghiệp dân doanh đồng ý cho rằng “hợp đồng, đất đai,… và các nguồn lực kinh tế khác chủ yếu rơi vào tay các doanh nghiệp có liên kết chặt chẽ với chính quyền tỉnh”.

Vì vậy, cộng đồng các doanh nghiệp dân doanh nói chung và DNNVV nói riêng kiến nghị Nhà nước cần hỗ trợ DNNVV các vấn đề liên quan đến thị trường, đất đai, vốn ưu đãi, công nghệ, đào tạo và quản lý trên nền tảng đẩy nhanh tiến trình cải cách thể chế, minh bạch hóa thông tin, tháo gỡ thực sự các rào cản về thủ tục hành chính; đặt DNNN vào môi trường cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, loại bỏ các hình thức ưu đãi bao cấp còn tồn tại trên thực tế;.. Về phía địa phương, các địa phương cần chủ động bố trí ngân sách để hỗ trợ DNNVV, hạn chế  tình trạng xảy ra là các chính sách, nguồn vốn, dự án vẫn đổ dồn vào DN lớn, DNNN. Cùng với đó, Nhà nước cũng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh, trong đó có các quy định bảo đảm hơn nữa quyền tự do kinh doanh và sự bình đẳng giữa các DN, giúp doanh nghiệp dân doanh được bình đẳng với các DNNN trong vấn đề tiếp cận vốn đặc biệt là vốn ODA, mặt bằng sản xuất, chuyển giao khoa học – công nghệ…

Lê Phạm Thanh Tâm

Giám đốc Công ty TNHH MTV Quốc tế Letas