Đó là chia sẻ của ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Phòng pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ tại họp báo “Đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp: Đánh giá 30 doanh nhiệp lớn nhất Việt Nam” (TRAC Việt Nam 2017) do Tổ chức Hướng tới Minh bạch tổ chức mới đây.

1 2 3 4 5 6 7 8