Khởi đầu sự nghiệp bằng tư tưởng sáng tạo, độc đáo, có chiến lược riêng cùng với việc hợp tác cùng AirAsia thành lập hãng hàng không giá rẻ, doanh nhân Trần Trọng Kiên đã nắm trong tay một chuỗi giá trị khổng lồ.

1 2 3 4 5 6 7 8