Sau hơn 6 năm kể từ ngày kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Định (1981), thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn quyết định bỏ công việc thu nhập cao tại Công ty dịch vụ dầu khí (PTSC) trở về miền tỏi Lý Sơn xây dựng cho mình vương quốc “Vua tỏi” mà Định là ông vua không ngai cai quản một chuỗi cửa hàng kinh doanh ..

1 2 3 4 5 6 7 8
Đọc báo giấy