Nhằm thực hiện những hoạt động thiết thực, tạo sự gắn kết đồng hành với DN, vừa qua UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc gặp mặt với gần 100 DN trên địa bàn tỉnh để trực tiếp đối thoại, lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các DN trong quá trình thực hiện đầu tư hoạt động SXKD trê..

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8