Liên tục chịu lỗ trong hai năm vừa qua do thị trường cao su và dầu cọ sụt giảm giá, lợi nhuận từ mảng kinh doanh thịt bò không khởi sắc, Hoàng Anh Gia Lai đã lâm vào cảnh bế tắc buộc phải cầu cứu chính phủ và được cơ cấu lại nợ từ các ngân hàng. Nhưng năm nay tập đoàn của ông Đoàn Nguyên Đức đang dầ..

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8