Doanh nghiệp khổ vì tìm nhân sự cấp cao

Doanh nghiệp khổ vì tìm nhân sự cấp cao

(DĐDN) – “Có một nghịch lý đang tồn tại là dù có gần 90 triệu dân và số người biết chữ đạt tỷ lệ cao trên thế giới, nhưng VN vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài về nguồn nhân lực chất lượng cao”. Đó là nhận định quan […]