Chỉ trong vòng 2 năm từ 2015 đến 2016 giá thuê đất đã tăng từ 3 đến 4 lần. Thậm chí nhiều nơi tăng từ 5 đến 7 lần, trở thành gánh nặng của DN.

Việc bắt DN phải nộp tiền thuê đất của vài năm trong một lúc khiến cho DN không thể xoay sở được vì số tiền truy thu thậm chí chiếm đến nửa số vốn hiện có của DN. Trong thời điểm DN còn chồng chất khó khăn như hiện nay, Nhà nước nên hỗ trợ DN bằng cách miễn phạt nộp chậm và giãn nộp tiền truy thu từ 2- 3 năm.

Giá tiền thuê đất trong giai đoạn 20012 đến năm 2016 đã tăng hơn 400% so với thời điểm trước đó. Không chỉ vậy, có quá nhiều văn bản pháp luật liên quan đến quy định về tiền thuê đất khiến cho DN bị rối, chỉ từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016, công ty chúng tôi đã phải nghiên cứu đến 11 văn bản về tiền thuê đất.

DN cũng bức xúc trước những liên quan đến lộ trình tăng giá không phù hợp. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, hàng loạt DN phải đóng cửa, việc tăng tiền thuê đất đột ngột sẽ khiến cho các DN ngày càng kiệt quệ. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần có lộ trình tăng giá và có thông báo để DN có thể điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.