(DĐDN) - Sau khi đăng bài “DN chiếm dụng hành lang đê” tại phường Hải Thành- Dương Kinh, cơ quan chức năng có công văn số 341/SNN-ĐĐ về việc kiểm tra xác minh nội dung báo nêu.

Các cấu kiện bê tông được tập kết ngay sát chân đê của Cty Bê tông và Vật liệu xây dựng Hải Phòng.

Công văn khẳng định: năm 2005, Cty CP Kỹ nghệ hạ tầng có đơn xin thuê đất tại khu bãi ngoài đê từ Km3+400 đến Km3+653 đê biển I, xã Hải Thành- huyện Kiến Thụy (nay là xã Hải Thành- quận Dương Kinh) với diện tích khoảng 1,2 ha để tập kết vật liệu xây dựng và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Việc đề nghị thuê đất của DN đã được UBND huyện Kiến Thụy thống nhất đề nghị UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng. UBND thành phố đã giao Sở TNMT xem xét, giải quyết theo quy định.

Ngày 8/2/2017, Sở NNNT Hải Phòng chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành tiến hành kiểm tra các đơn vị sử dụng hành lang đê trên phường Hải Thành và Tân Thành. Tại thời điểm kiểm tra, Cty CP kỹ nghệ hạ tầng đã tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng công trình, nhà xưởng, đồng thời chuyển nhượng cho một số DN khác, trong đó có Cty CP Bê tông và phát triển hạ tầng Dương Kinh, Cty CP bê tông và vật liệu xây dựng Hải Phòng. Đoàn kiểm tra khẳng định: “Hai DN này tiếp tục sử dụng mặt bằng, lắp đặt thiết bị, xây dựng nhà xưởng trên bãi sông, tập kết vật liệu và cấu kiện bê tông đúc sẵn trong hành lang bảo vệ đê như báo phản ánh là đúng thực tế”.

Tại buổi làm việc, UBND phường Hải Thành cũng có phối hợp với các cơ quan chuyên môn lập hồ sơ sử dụng đất của các DN từ năm 2014. Số liệu do đạc, kiểm tra diện tích mặt bằng các DN hiện đang sử dụng lớn hơn so với diện tích ban đầu. Hiện tại, Sở TNMT chưa nhận được hồ sơ xin thuê đất của các DN. Theo quy hoạch sử dụng đất quận Dương Kinh đã được phê duyệt, khu vực trên được quy hoạch là dải cây xanh. Việc san lấp mặt bằng, tập kết vật liệu, xây dựng công trình và tự ý chuyển nhượng đất và tài sản trên đất của Cty CP Kỹ nghệ hạ tầng và các DN trên đã vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, đê điều và quy hoạch xây dựng.

Ông Dương Văn Gắng- Phó Chi cục trưởng chi cục Đê điều và Phòng chống Lụt bão Hải Phòng cho biết: “Các hoạt động vi phạm trên tại phường Tân Thành và Hải Thành- Dương Kinh liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất của địa phương chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật Đê điều và các quy định của pháp luật. Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hải Phòng đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản đình chỉ và kiến nghị địa phương xử lý nhưng tình trạng vi phạm không được chấp dứt mà còn ngày càng gia tăng”. Ông Gắng cũng cho biết thêm: “Việc vi phạm Luật Đê điều thì là tình trạng chung và có tính chất lịch sử, tính chung ở Hải Phòng có tới 5000 cá nhân, DN sử dụng hành lang đê, mặt đê, lòng đê, các vi phạm đó đều rất khó giải quyết bởi có nhiều bất cập trong cấp phép xây dựng, cấp phép quy hoạch…”.

Ông Nguyễn Duy Hưng- Chủ tịch UBND phường Hải Thành cho biết: “Hiện tại, địa phương đang đôn đốc các DN khẩn trương thực hiện việc di dời vật liệu, cấu kiện bê tông đúc sẵn ra khỏi hành lang bảo vệ đê, tháo dỡ công trình nhà xưởng xây dựng vi phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ thuê đất và cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật”.

Vũ Lan

>> DN chiếm dụng hành lang đê Kỳ II: Chính quyền “giơ cao đánh khẽ”?