(DĐDN)- Như DĐDN đã thông tin, dù là hành lang đê biển nhưng khu vực thuộc địa bàn phường Hải Thành, Tân Thành - Dương Kinh (Hải Phòng) vẫn tồn tại nhiều công trình kiên cố của DN.

Các cấu kiện bê tông được tập kết ngay sát chân đê của Cty Bê tông và Vật liệu xây dựng Hải Phòng

Khi trao đổi với PV DĐDN, ông Phạm Văn Đoàn - GĐ Cty CP Bê tông và VLXD Hải Phòng cho biết: “DN chỉ tận dụng đất hành lang đê để tạm vật liệu và cấu kiện bê tông đúc sẵn đợi chuyển đi cho khách hàng và tải trọng cũng không đáng kể”. Đồng quan điểm với ông Đoàn, ông Tạ Xuân Tám còn đề xuất các cấp chính quyền lên tạo điều kiện cho DN tận dụng bãi chân đê để tập kết cấu kiện bê tông. Thử làm một phép tính đơn giản, mỗi ống bi nặng 4 tạ, chồng cao 5 ống, xếp so le khoảng từ 10 ống đến hết 5 tầng là 40 ống, khối lượng như vậy có được coi là nhỏ hay không?

Được biết, ngày 28/12/2016, UBND quận Dương Kinh có Công văn số 1736/UBND- VP về việc kiểm tra xử lý các DN tập kết vật liệu và các sản phẩm bê tông đúc sẵn vi phạm hành lang bảo vệ đê điều. Ngày 12/1/2017, UBND quận Dương Kinh có Công văn số 37/UBND- VP nêu rõ: giao phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế… UBND phường Hải Thành tiến hành kiểm tra, kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm luật Đê điều của Cty CP Bê ong và Vật liệu Xây dựng Hải Phòng và Cty Hạ tầng Dương Kinh và báo cáo UBND quận trước ngày 15/1/2017.

Ngày 13/1/2017, UBND phường Hải Thành có Báo cáo số 04/BC- UBND khẳng định: cơ bản các DN đã chấp hành việc di chuyển vật liệu xây dựng và các sản phẩm bê ong đúc sẵn ra khỏi mặt đê và chân đê. Còn lại còn một số DN chưa chấp hành nghiêm các thông báo của UBND phường. Nhưng báo cáo không đả động gì đến 2 DN được nhắc tới theo Công văn của UBND quận.Điều đặc biệt, báo cáo không đả động gì đến 2 DN được nhắc tới theo Công văn của UBND quận.

Sau báo cáo gửi UBND quận, ngày 17/1/2017, UBND phường Hải Thành ra Thông báo (lần 3) số 04/TB- UBND yêu cầu các DN chấp hành nghiêm việc di chuyển vật liệu xây dựng và các sản phẩm bê ong đúc sẵn ra khỏi hành lang bảo vể đê trước ngày 20/1/2017. Sau thời hạn trên sẽ bị cưỡng chế di chuyển theo quy định của pháp luật. Nhưng đến nay vẫn không có một Quyết định cưỡng chế nào được đưa ra theo đúng thông báo. Các công trình đã lập biên bản vi phạm vẫn được hoàn thành và ngang nhiên hoạt động.

Vũ Lan

>> Dương Kinh- Hải Phòng: DN ngang nhiên chiếm dụng hành lang đê