Điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2018

Điều chỉnh lương tối thiểu: Cần tính đến lợi ích tổng thể nền kinh tế

cách đây 3 tuần | Vấn đề hôm nay

Điều chỉnh lương tối thiểu: Cần tính đến lợi ích tổng thể nền kinh tế

20:21, 17/07/2017

Tăng lương tối thiểu vùng không phải để “mặc cả”

Đó là quan điểm của Thứ trưởng Bộ LĐ- TBXH Doãn Mậu Diệp, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia xung quanh vấn đề về tăng lương tối thiểu vùng 2018.

06:43, 09/06/2017

Tăng lương tối thiểu vùng 2018: Doanh nghiệp khó càng thêm khó

Phương án điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 đang khiến cộng đồng DN VN vô cùng lo lắng, bởi theo các DN, họ vẫn chưa “hoàn hồn” với mức tăng của năm 2017.

07:07, 25/05/2017

Tăng tiền lương tối thiểu vùng theo lộ trình và nỗi lo chưa dứt của DN

Dự kiến vào cuối tháng 5 này, các thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia phải xây dựng phương án điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018. Nhưng cộng đồng DN VN đều cho rằng, họ vẫn chưa “hoàn hồn” với mức tăng của năm 2017.