Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trên cơ sở phương án đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan.

Theo Bộ Công Thương, thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trên cơ sở thực tế sản xuất kinh doanh điện 9 tháng đầu năm 2017 và ước cả năm 2017, tính toán giá bán điện bình quân năm 2017 báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét theo quy định.

Căn cứ các phương án do EVN đề xuất, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản điều hành giá điện 2017 và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện. "Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, tác động của các phương án đề xuất tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là không đáng kể" - Bộ Công Thương cho biết.

Bộ Công Thương mới đây cũng công bố một dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt.

Đối với giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, biểu giá điện lần này vẫn chia thành 6 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Giá điện bình quân hiện khoảng 1.662 đồng/kWh.

Bộ Công Thương cho biết, điểm mới của dự thảo lần này là giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch được điều chỉnh bổ sung để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó đáng chú ý là đối tượng "cơ sở lưu trú du lịch" được hưởng cơ chế giá mới ngang bằng với giá điện sản xuất.

Về giá bán lẻ điện cho sinh hoạt chia làm 6 bậc tính theo % giá điện bình quân, Bộ Công Thương cho rằng biểu giá này đã được xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm các thị trường trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nam Phi, Indonesia, Thái lan, Malaixia đều áp dụng giá điện sinh hoạt bậc thang.

Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương công bố, giá bán lẻ điện sinh hoạt đang áp dụng, giá điện được chia làm sáu bậc. Bậc 1: 0-50 kWh, giá 1.484 đồng/kWh; bậc 2: 51-100 kWh, giá 1.533 đồng/kWh; bậc 3: 101-200 kWh, giá 1.786 đồng/kWh; bậc 4: 201-300 kWh, giá 2.242 đồng/kWh; bậc 5: 301-400 kWh, giá 2.503 đồng/kWh; bậc 6: 400 kWh trở lên, giá 2.587 đồng/kWh. Biểu giá điện bậc thang lũy tiến được Bộ Công Thương lý giải nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.