(DĐDN) - Tại Hội nghị Tổng kết kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra sáng 17/3 tại Nghệ An, ông Mùa A Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn của tỉnh trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn.

Ông Mùa A Sơn- Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên- phát biểu tại hội nghị

Ông Sơn cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tới 80% người dân sống bằng nương rẫy, tuy nhiên, thu nhập từ nghề này không cao, không ổn định nên đời sống của người lao động còn khó khăn. Trong khi đó, theo ông Sơn, còn có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào vấn đề phát triển lâm nghiệp chưa tạo đột phá. Mặt khác, vùng nguyên liệu của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy chế biến lâm sản nên nhà đầu tư cũng chưa mặn mà đầu tư trong lĩnh vực chế biến lâm sản. Điều này cũng đang khiến việc chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ông Sơn cũng kiến nghị Chính phủ sớm nghiên cứu giải pháp đưa lao động vùng dân tộc thiểu số vào làm việc tại các khu công nghiệp. Làm được điều này, không chỉ góp phần nâng cao đời sống của người lao động mà quan trọng là góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại khu vực nông thôn.

Nói về chi trả dịch vụ môi trường rừng, ông Sơn cũng cho biết thêm, để phát triển rừng bền vững, trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai các biện pháp như: phối hợp chặt chẽ giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động việc đảm bảo công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, quán triệt đến các đơn vị liên quan chú trọng và làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về chính sách chi trả môi trường rừng, thực hiện tốt công tác rà soát giao đất, giao rừng, tiếp tục chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng sau khi các huyện đã rà soát, xác định chủ rừng. Đồng thời, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát về tổ chức thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo nguồn kinh phí chi trả đúng mục đích, hiệu quả,…

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng cho biết những khó khăn, như hiện nay, còn số diện tích rừng lớn, tỉnh Điện Biên chưa xác định được chủ rừng để chi trả tiền dịch vụ, do một số huyện còn triển khai chậm việc rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015. Một số đơn vị, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chưa thực sự phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong việc thực hiện nộp kinh phí thụ hưởng dịch vụ môi trường rừng theo qui định. Mặt khác, trình độ dân trí còn thấp khiến người dân ở vùng cao, vùng xa chưa có nhận thức tích cực về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng....

Lê Trang

>> PCI Điện Biên: Thước đo chất lượng điều hành