Sun World Fansipan Legend, Sun World Ba Na Hilss…nếu không đến những nơi này, hoặc chỉ bỏ qua một vài trải nghiệm ở đó thôi, bạn sẽ lãng phí cả  kỳ nghỉ lễ dài 30/4 này và sẽ ôm tiếc nuối suốt một năm.

Danh sách bài viết