Du lịch nông nghiệp sinh thái đang dần trở thành một "món ăn lạ", bên cạnh các loại hình du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, khám phá... Đây là mô hình phát triển du lịch gắn kết với nông nghiệp, giúp quảng bá các sản phẩm nông nghiệp hiệu quả.

Danh sách bài viết
1 2