(DĐDN) - Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì vừa diễn ra ngày 18/2, tại Hà Nội với sự tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Viết Muôn - Trưởng ban chỉ đạo và đổi mới phát triển doanh nghiệp cho biết, trong ba năm (2011-2013), nhà nước đã cổ phần hóa được 99 doanh nghiệp, gồm 12 doanh nghiệp năm 2011, 13 doanh nghiệp năm 2012, 74 doanh nghiệp năm 2013. Trong số này có 19 tổng công ty nhà nước.
Việc cổ phần hóa số doanh nghiệp trên đã giúp nhà nước thu về gần 19.000 tỉ đồng từ việc bán cổ phần. Hầu hết các doanh nghiệp sau cổ phần hóa có tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động hiệu quả hơn. Sự ra đời của các công ty cổ phần hóa tiếp tục làm tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế, thúc đẩy tái cơ cấu thị trường chứng khoán, tạo bước đổi mới trong nhận thức, tư duy về quan hệ sản xuất và vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, có 28 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ đã được tái cơ cấu trong ba năm này. Các doanh nghiệp được tái cơ cấu hầu hết lâm vào tình trạng phá sản như Tổng công ty xây dựng đường thủy, các nhà máy đường, Tổng công ty dâu tằm tơ... Nhiều DNNN đã và đang được thực hiện tái cơ cấu thông qua mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. Hiện 11 doanh nghiệp nữa sẽ tiếp tục được tái cơ cấu thông qua công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.Theo ông Phạm Viết Muôn, cổ phần hóa là nhiệm vụ quan trọng và phức tạp nhất trong tái cơ cấu, cần được quan tâm đặc biệt cũng như đề ra các giải pháp mới, đột phá để đạt hiệu quả cao. Nhằm đạt mục tiêu đề ra, từ nay đến năm 2015 sẽ kiên quyết thực hiện tái cơ cấu DNNN trọng tâm là CPH, kể cả các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành và bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả DNNN đang kinh doanh có hiệu quả. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, số doanh nghiệp còn lại phải cổ phần hóa trong năm 2014 và 2015 sẽ là 432 đơn vị. Như vậy, bình quân mỗi năm sẽ phải cổ phần hóa 216 doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo cũng dự kiến, đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đạt khoảng 22 tỷ đồng. Theo đó, cần sớm ban hành các quy định để giải quyết những vướng mắc trong thoái vốn; xây dựng lộ trình chặt chẽ, khả thi để thoái những khoản đầu tư không hiệu quả, thậm chí có thể phải bán dưới mệnh giá. Việc sắp xếp DNNN sẽ theo ngành, lĩnh vực, không phân biệt cấp, cơ quan quản lý, trước mắt là đối với ngành công nghiệp, thương mại, giao thông, xây dựng. Những doanh nghiệp có điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thì thực hiện theo quy định hiện hành; trong đó, những đơn vị chưa đủ điều kiện IPO ngay sẽ chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là nhà nước, tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước. Tùy điều kiện cụ thể ở mỗi doanh nghiệp loại này, Nhà nước có thể giữ cổ phần tuyệt đối lớn. Giải pháp này không phải là hình thức, chạy theo số lượng mà mục tiêu là thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, góp phần dân chủ hóa kinh doanh, tạo hành lang sẵn sàng cho thị trường khi có điều kiện thì đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư.
P.V tổng hợp