Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Trần Văn Lý, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện thu nhập trung bình của người lao động, không kể ăn ca là 5,5 triệu đồng/tháng, còn lương để tính đóng BHXH năm 2017 là 4,48 triệu đồng/tháng. Để tăng thu nhập người lao động phải làm thêm hoặc tăng ca nhưng mức thu nhập cũng chỉ thêm khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/tháng. Nếu không có khoản làm thêm thì tiền lương rất thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn, không có tích luỹ.

Qua khảo sát cho thấy chỉ có 51,3% người lao động vừa đủ trang trải đời sống, 20,6% phải chi tiêu tằn tiện kham khổ, 12% cho biết thu nhập không thể đủ sống và chỉ có 16,1% có thể tích luỹ từ tiền thu nhập. Trước thực tế đó, Tổng liên đoàn kiến nghị, cần nghiên cứu, xây dựng và sớm ban hành Luật Tiền lương tối thiểu. Đồng thời, Tổng liên đoàn kiến nghị cần xác định lại mức lương cơ sở cho đúng và đủ trong khu vực nhà nước phù hợp với thị trường lao động là điều hết sức quan trọng và cần thiết; sớm cải cách tiền lương, đặt lại mức lương cơ sở khu vực nhà nước.

Tuy nhiên, nghiên cứu của VCCI chỉ ra chi phí của doanh nghiệp Việt đang tăng cao. Đồng thời, theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) thì tốc độ tăng lương tối thiểu tại Việt Nam đang cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động từ 25% năm 2007 lên mức 50% năm 2015. Trong khi đó, về mặt tổng thể, có đến 97% doanh nghiệp Việt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ. Áp lực từ quá trình hội nhập đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Nếu tiếp tục chính sách tăng thu sẽ làm xói mòn khả năng tích luỹ tư bản để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất hay phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật của các doanh nghiệp.

Quan điểm của các doanh nghiệp là tăng lương đảm bảo đời sống người lao động, tuy nhiên mức tăng phải cân bằng và đảm bảo năng lực cạnh tranh, phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt năng lực cạnh tranh quốc gia.