ĐBQH Nguyễn Tạo: Một số địa phương sử dụng xe ô tô giá trị lớn, không đúng định mức do doanh nghiệp biếu, tặng . Ảnh: Internet

ĐBQH Nguyễn Tạo: Một số địa phương sử dụng xe ô tô giá trị lớn, không đúng định mức do doanh nghiệp biếu, tặng . Ảnh: Internet

Để hạn chế tình trạng này, vừa qua dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi) đã bổ sung thêm quy định nghiêm cấm các cơ quan nhà nước sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân biếu, tặng, cho không đúng tiêu chuẩn dịnh mực, chế độ. Tuy nhiên, ông Tạo cho rằng quy định này chưa chuẩn với 2 lý do.

Một là trong điều kiện đất nước ta còn những khó khăn, việc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu, tặng xe ô tô và các loại tài sản khác cho các cơ quan, tổ chức trong nước là một việc làm cần được ghi nhận, nhất là các loại xe chuyên dụng phục vụ công cộng, như xe cứu thương, xe chuyên dụng phòng, chống bão lụt... Tài sản đó đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện quyền chủ sở hữu đã được pháp luật công nhận. Vấn đề đặt ra ở đây là động cơ, mục đích tặng, cho có trong sáng hay không.

Theo ông Nguyễn Tạo, việc cho xe hoặc tài sản cho địa phương đôi khi cũng có "mục đích" rõ ràng như mong có được sự ưu ái trong quan hệ có lợi cho mình hay có lợi cho dự án này, dự án khác.

Vì vậy, cách thức xác lập, chuyển giao quyền sở hữu và xác định rõ cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận là ai, đồng thời việc quản lý, sắp xếp, phân bổ lại để sử dụng như thế nào cho đúng và hợp lý mới là nội dung cốt lõi của vấn đề này”, ông Tạo nói.

Hai là dự thảo luật đã quy định tài sản công phục vụ công tác quản lý, phục vụ dịch vụ công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị dù đã được hình thành từ bất kỳ hình thức hợp pháp cũng phải thỏa mãn yêu cầu đầu tiên mà dự thảo đã đặt ra là phải tuân thủ nguyên tắc được nêu tại Điều 7, đó là được sử dụng hiệu quả đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn định mức theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, việc tài sản do các chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu nhà nước tức là tài sản đó đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân do nhà nước đại diễn chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.

Khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức và theo quy định. Nếu ai đó cố tính sử dụng không đúng mục đích, khi phát hiện thì phải được xử lý một cách kiên quyết, thu hồi điều chỉnh cho phù hợp.

Bạn đang đọc bài viết ĐBQH Nguyễn Tạo: Một số địa phương sử dụng xe "tặng" có giá trị lớn tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,