(DĐDN) – Tính đến thời điểm hiện tại, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hành được 39.294 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP). Như vậy thời gian còn lại của quý I, đơn vị này cần phát hành hơn 25.000 tỷ đồng nữa.

Ảnh minh hoạ.

Trái phiếu Kho bạc liên tục thành công

Tuần qua (6-10/3), KBNN tổ chức gọi thầu tại bốn loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho bốn loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 1.500 tỷ và 1.500 tỷ đồng. Trong đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 3,31 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 55% tại mức lãi suất 5,03%/năm – tăng 0,01% so với lần đấu thấu trước đó. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 7 năm bằng 1,61 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 78% tại mức lãi suất 5,39%/năm – không đổi so với lần đấu thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 3,98 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 7%/năm – giảm 0,12% so với lần đầu thấu trước đó. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 30 năm bằng 2,21 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 7,96%/năm – không đổi so với lần đầu thấu trước đó.

Ngoài ra, tuần vừa qua ngân hàng chính sách xã hội cũng tổ chức gọi thầu tại ba loại kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm với khối lượng gọi thầu lần lượt ở mức 300 tỷ, 200 tỷ và 500 tỷ đồng. Trong đó, lượng đặt thầu cho kỳ hạn 5 năm gấp 3 lần giá trị gọi thầu; tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 5,3%/năm. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 2,75 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 100% tại mức lãi suất 6,5%/năm. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 15 năm bằng 0,84 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 84% tại mức lãi suất 7,59%/năm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, KBNN đã phát hành được 39.294 tỷ đồng TPCP. Như vậy trọng thời gian còn lại của quý I, KBNN cần phát hành hơn 25.000 tỷ đồng nữa mới hoàn thành mục tiêu.

Đây sẽ là áp lực tương đối lớn lên lãi suất. Theo báo cáo của công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), nhiều khả năng lãi suất phát hành có thể sẽ tiếp tục ổn định ở kỳ hạn ngắn, thậm chí giảm nhẹ ở kỳ hạn dài trong một vài tuần tới.

Lợi suất trái phiếu vẫn trên đà tăng

Giao dịch Outright tuần qua, tổng giá trị giao dịch Outright đạt 17.797 tỷ đồng – giảm 19,51% so với tuần trước đó. Tỷ trọng kỳ hạn 3-5 năm chiếm 18,1% tổng giá trị giao dịch, tương đương 3.223 tỷ đồng. Tỷ trọng kỳ hạn 1-3 năm chiếm 41,8%; kỳ hạn 5-10 năm chiếm 17%. Tỷ trọng kỳ hạn trên 10 năm chiếm 23,1% tổng giá trị giao dịch.

Giao dịch Repos tổng giá trị giao dịch Repos tuần qua tăng nhẹ (5,9%) so với tuần trước đó, đạt mức 43.558 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại tuần qua, khối ngoại mua ròng trên thị trường thứ cấp. Cụ thể, đã có 2.326 tỷ đồng được mua vào trong khi 598 tỷ đồng bị bán ra, do đó 1.728 tỷ đồng đã được khối này mua ròng trong tuần. Tính từ đầu năm 2017 đến nay thì khối ngoại vẫn đang mua ròng 7.073 tỷ đồng.

Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp tuần qua có xu hướng tăng nhẹ ở tất cả các loại kỳ hạn dưới 15 năm. Cụ thể, lợi suất các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm tăng với biên độ từ 0,007% - 0,118%; lần lượt đạt mức 4,012%; 4,568%; 4,778%; 5,085%; 5,53%; và 6,157%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 15 năm giảm nhẹ 0,038% về mức 7,162%/năm.

Linh Nga

>> Tìm vốn qua trái phiếu liệu có rủi ro?