Trái với thói quen quần cư của những người dân làng chài khác, dân làng chài Thủy Cơ, Vũ Vân, Vũ thư, Thái Bình lại luôn khao khát được lên bờ định cư. Họ luôn mong ngóng có mạnh thường quân, doanh nghiệp xây dựng một khu chung cư để họ được "lên bờ".

Ước mơ trẻ con được đến trường, người dân có mái nhà che nắng che mưa không biết đến bao giờ thành hiện thực?