(DĐDN) - Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 2 ngày 20-21/8/2015 tại Hà Nội. Chiều 20/8, phiên chính thức đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc.

Dai-hoi-Dang

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội lần này đã tập trung nhấn mạnh đến việc nâng cao năng lực lao động và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò uy tín đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh.

Tham dự Đại hội có 124 đại biểu chính thức trong đó 20 đại biểu là uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 104 đại biểu được bầu từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VI (2010- 2015), định hướng và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ và các giải pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Làm tốt vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam

toan-canh

124 đại biểu chính thức tham dự Đại hội

Trong ngày đầu làm việc, Đại hội đã nghe Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ VCCI và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2010-2-15.

Nội dung Báo cáo chính trị chỉ rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có các chủ trương, chính sách kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Đảng bộ VCCI đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, điều tra, tập hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời triển khai nhiều hoạt động hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất- kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Không chỉ đề xuất, chủ trì xây dựng và trình Đề án làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09/NQ-TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế - Nghị quyết đầu tiên của Đảng về doanh nhân trong hơn 80 năm qua, Đảng bộ VCCI còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực điều hành kinh tế của chính quyền các địa phương, thông qua việc tham gia xây dựng và thực hiện Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính, tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, tổ chức điều tra, công bố và tư vấn hỗ trợ các địa phương nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)...

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, đào tạo phát triển doanh nghiệp được triển khai khá toàn diện, đạt mức tăng trưởng cao, góp phần tích cực vào việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh trạnh và hội nhập quốc tế hiệu quả; Hỗ trợ thành lập, liên kết và nâng cao năng lực các hiệp hội doanh nghiệp bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống hiệp hội doanh nghiệp thống nhất trong toàn quốc, triển khai thực hiện chức năng đại diện cho người sử dụng lao động đạt được một số kết quả quan trọng.

ong-Loc

TS Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI

Riêng về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ VCCI đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới hoạt động của Ban Chấp hành và các chi bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác quần chúng được khẳng định. Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, được Tổ công tác Đảng ủy khối đánh giá đạt yêu cầu. Sớm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ngay sau khi thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện được tăng cường, trong đó nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác phát triển đảng viên mới và kiện toàn, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tận tuỵ, sáng tạo trong công tác, có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. Đảng uỷ và các chi bộ hoạt động dần đi vào nề nếp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và giữ vững được danh hiệu là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, TS Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI cho biết, ghi nhận sự nỗ lực của VCCI vừa qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương lao động Hạng nhất cho VCCI, đó là phần thưởng quý giá nhưng phần thưởng lớn nhất cho VCCI và cộng đồng doanh nghiệp là được Đảng và Nhà nước tin cậy giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trước hết là Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị năm 2011, lần đầu tiên trong lịch sử 80 năm phát triển, trong nghị quyết của Đảng đã khẳng định vai trò của VCCI thực hiện nhiệm vụ 4 đại diện: Cho cộng đồng doanh nghiệp, cho các hiệp hội doanh nghiệp, cho đội ngũ doanh nhân và cho người sử dụng lao động.

“Chưa bao giờ trong lịch sử Đảng ta cũng như trong lịch sử của VCCI suốt 50 năm qua, nhiệm vụ, vai trò và vị trí của VCCI được ghi trong nghị quyết cấp Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, chưa bao giờ trong lịch sử của Quốc hội, vai trò của VCCI được ghi nhận trong các văn kiện của Quốc hội” – TS Vũ Tiến Lộc nói.

Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban chấp hành Đảng bộ VCCI đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm. Cụ thể:

Một là, ban Chấp hành Đảng bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của cấp ủy cấp trên để triển khai thực hiện sát với nhiệm vụ của VCCI.

Hai là, tập trung nâng cao năng lực và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Thường xuyên xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Giữ vững sự lãnh đạo của tập thể cấp ủy về những vấn đề lớn, quan trọng của VCCI.

Ba là, trong công tác lãnh đạo có sự phân công, phân cấp rõ ràng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị.

Bốn là, thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy VCCI trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Chủ động nắm bắt, kịp thời giải quyết thỏa đáng các tình huống phát sinh, nhất là các vấn đề về tư tưởng.

Tập hợp và liên kết doanh nghiệp, doanh nhân

Xác định được ý nghĩa quan trọng của giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ VCCI đã đề ra mục tiêu tiếp tục phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nội dung và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp, doanh nhân đã được nêu ra trong Nghị quyết trên phạm vi cả nước. Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập, khen thưởng, tôn vinh doanh nhân, phát triển các hiệp hội doanh nghiệp và làm tốt công tác đại diện người sử dụng lao động.

1

Các Đảng viên biểu quyết tán thành nội dung các báo cáo

Bên cạnh đó, Đảng bộ VCCI sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổng kết thực tiễn để đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề: cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hội nhập quốc tế, quan hệ lao động, cải thiện hiệu lực thi hành pháp luật kinh doanh, phát triển bền vững…; Xây dựng và công bố các báo cáo thường niên của VCCI: Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam, Báo cáo về quan hệ lao động ở Việt Nam, Báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh cấp tỉnh (PCI) và báo cáo về một số ngành kinh tế trọng điểm… Có kế hoạch định kỳ báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tư nhân, báo cáo tổng kết thực hiện các nghị quyết trung ương, các chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ có liên quan và/hoặc có sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng cường hợp tác, đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là nâng cao hiệu quả quan hệ công tác giữa: Chính quyền – VCCI – Cộng đồng doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận cho doanh nghiệp, đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh. Phát huy hiệu quả tác động của các Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Diễn đàn kinh tế, tăng cường tham gia vào các công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

Tập hợp ý kiến, nghiên cứu tổng kết và tham gia góp ý cho các chính sách hội nhập kinh tế quốc tế cũng như đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào quá trình đàm phán các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Cùng với các hiệp hội doanh nghiệp tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình vận động hành lang và các hoạt động đàm phán thương mại quốc tế nhằm bảo đảm và thúc đẩy lợi ích của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Tăng cường công tác đánh giá tác động của chính sách pháp luật, chính sách phát triển kinh doanh của Chính phủ đối với cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, đặc biệt là tại các địa phương.

Đối với công tác vận động chính trị, tập hợp và liên kết doanh nghiệp, doanh nhân, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ VCCI sẽ tiếp tục triển khai việc quán triệt, tuyên truyền phổ biến nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, pháp luật của nhà nước liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân trong phạm vi cả nước, đặc biệt là Nghị quyết 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, Chỉ thị 04/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới...

Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và tuyên truyền về công tác phát triển và xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, phát triển quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các tổ chức chính trị - xã hội, tạo điều kiện để tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động để cùng chăm lo cho người lao động, góp phần thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, quan hệ lao động hài hòa, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giác ngộ chính trị, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ doanh nhân…

Xây dựng và triển khai các chương trình tăng cường năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp trong việc tập hợp và đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo vệ và hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hội nhập quốc tế, đại diện người sử dụng lao động, đào tạo và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác với các hiệp hội trong nước và quốc tế… Đồng thời, hỗ trợ thành lập, triển khai hoạt động và liên kết các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Việt kiều và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh ở nước ngoài, thúc đẩy hình thành mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, với truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn công tác nhiệm kỳ qua, Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020 xây dựng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát triển ổn định bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS Vũ Tiến Lộc cho biết, nhiệm kỳ 5 năm tới, VCCI và cộng đồng doanh nghiệp đứng trước cơ hội và thách thức to lớn. Nhiệm vụ đột phá cải cách thế chế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập cần phải có những chuyển biến cách mạng. Động lực trong cải cách kinh tế lần thứ nhất mở đầu từ Đại hội Đảng 6 không còn động lực trong giai đoạn hiện nay, các dư địa phát triển không còn nữa. Vì vậy Đảng ta đã đề ra 3 đột phá, trong đó đột phá trong thể chế đóng vai trò quan trọng nhất, VCCI phải đi đầu trong việc đột phá ấy thông qua phản ánh ý kiến của người dân của doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình đột phá thể chế, giám sát quá trình đột phá thể chế, hiến kế cho đảng và nhà nước phương cách mới để đột phá thể chế

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI cũng cho rằng, tất cả các diễn đàn về kinh doanh, thể chế của Việt Nam đều cần tiếng nói của VCCI. VCCI cần chuẩn bị tầm vóc để đón nhận nhiệm vụ của mình, đặc biệt trong công tác xúc tiến đầu tư, đào tạo phải đi vào thực chất và chiều sâu hơn, chuyên nghiệp hơn, phải đi đầu trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh bởi Nghị quyết 19 đã chỉ rõ sẽ chuyển giao dần các dịch vụ công từ cơ quan chính quyền sang các doanh nghiệp, các hiệp hội và VCCI. VCCI cần chuẩn bị sẵn tâm thế để đón nhận sự chuyển giao này. Hiện các Hiệp hội nhiều nhưng rất ít Hiệp hội hoạt động thực chất. VCCI phải đi đầu trong việc tập hợp, liên kết nâng cao năng lực phục vụ doanh nghiệp để triển khai các hoạt động chính sách, tác động đầu tư, phải làm tốt hơn các cơ quan nhà nước đang làm hiện nay.

VCCI đã thực hiện tốt 6 nhiệm vụ chính trị

ong-Cuong Ông Bùi Văn Cường – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối DN Trung ương

VCCI đã thực hiện tốt 6 nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của VCCI đó là: Thứ nhất, công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, góp ý xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Thứ 2, công tác vận động chính trị, liên kết doanh nghiệp được tăng cường và mở rộng, đạt nhiều kết quả tích cực. Thứ 3, hoạt động đào tạo, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân có bước chuyển biến mạnh. Thứ 4, công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai toàn diện. Thứ 5, công tác đại diện giới sử dụng lao động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được triển khai tích cực và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Thứ 6, công tác phát triển hội viên được tăng cường, thu hút nhiều doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp vào tổ chức VCCI.

Cần cải thiện năng suất lao động

anh-Vinh Ông Nguyễn Quang Vinh – Bí thư Chi bộ VP Phát triển Bền vững

Doanh nghiệp Việt Nam có ưu thế về lực lượng lao động trẻ và tương đối rẻ so với nhiều nước trong khu vực. Tuy nhiên trình độ lao động chưa cao, kỷ luật lao động ở nhiều nơi còn thấp. Do đó cải thiện năng suất lao động sẽ đóng góp đáng kể cho việc nâng cao năng suất chung cho doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chưa áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và các tiêu chuẩn quốc tế, do đó năng suất và chất lượng sản phẩm/dịch vụ chưa cao, dẫn tới những hạn chế trong việc duy trì và mở rộng thị trường. Việc cải thiện các hệ thống quản lý và áp dụng các công cụ nâng cao năng suất, kết hợp với việc cải thiện môi trường kinh doanh, sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao đáng kể năng suất.

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nhân

VCCI-Ho-Chi-Minh Ông Trần Ngọc Liêm - Phó GĐ Chi nhánh VCCI TP HCM

Trong 5 năm qua (2010-2015), VCCI-HCM đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan sở/ngành tại các địa phương trên địa bàn do VCCI-HCM phụ trách là TP Hồ Chí Minh và 6 tỉnh thành phía Nam để triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Điều đó thể hiện qua các hoạt động cụ thể như: Hoàn thiện thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường và hợp tác kinh doanh; Tăng cường năng lực cho doanh nghiệp. Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Đảng uỷ và Ban Thường trực VCCI cùng sự hỗ trợ tích cực từ các địa phương, Đảng bộ VCCI phía Nam sẽ quyết tân đoàn kết, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt các kế hoạch và nhiệm vụ công tác đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Gấp rút nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp

Chi-Lan1 Bà Trần Thị Lan Anh - Chi bộ Văn phòng Giới sử dụng Lao động

Yếu tố năng lực của các hiệp hội là một trong những yếu tố quan trọng để triển khai thực hiện chức năng đại diện giới sử dụng lao động, vì vậy cần gấp rút nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức của các đối tượng khác trong xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia công tác lao động, quan hệ lao động. VCCI coi đây là cơ sở để triển khai thành lập các hội đồng người sử dụng lao động về sau này. VCCI triển khai đồng thời công tác nâng cao năng lực cho hiệp hội doanh nghiệp song song với công tác thành lập hội đồng người sử dụng lao động. Công tác nâng cao năng lực hiệp hội được tiến hành ngay cả khi tại địa phương hoặc ngành chưa có đủ điều kiện thành lập hội đồng người sử dụng lao động.

 

Vân Du – Nam Phong