Ghi nhận Chính phủ, trong đó có tỉnh Đồng Nai rất nghiêm túc thực hiện quan tâm đến tất cả những ý kiến khác nhau, những đề xuất cũng như những thắc mắc của các đại biểu Quốc hội phần nào trong giải trình. 

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai)

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai)

Theo đại biểu Dương Trung Quốc, người dân tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là người dân ở Long Thành rất mong muốn dự án sân bay Long Thành sớm được thực hiện. Bởi vì 12 năm dường như dự án này là dự án treo, thực tế, ngay khi đó lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã triển khai tất cả những giải pháp để hạn chế tiêu cực xảy ra, trong khi thời gian chờ đợi khá lâu. “Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh sự mong muốn của người dân, sớm thúc đẩy dự án” - đại biểu Trung Quốc nói. 

Tuy nhiên, đại biều Trung Quốc cũng nhắc đến câu thành ngữ “quan tham thì dân gian” trước Quốc hội và cho rằng tổng kết trước những cơ hội như thế này dự án rất dễ xảy ra thất thoát. Do vậy, đại biểu Trung Quốc rất mong muồn Nghị quyết của Quốc hội bên cạnh những điều chỉnh theo đóng góp ý kiến của các đại biểu để đảm bảo tính khả thi của dự án.

Đồng thời đại biểu Trung Quốc cũng muốn nhấn mạnh yếu tố việc giám sát. Vì hiện nay nước ta đã có quá nhiều những dự án lớn mà không phải “đầu voi đuôi chuột” mà “đầu chuột đuôi voi”, tức là đưa ra rất đơn giản nhẹ nhàng nhưng cuối cùng dự án phình ra ghê gớm tạo ra bức xúc người dân tạo ra mâu thuẫn.

Chính vì vậy, đại biểu Trung Quốc cũng cho rằng, bên cạnh những tiếp thu hết sức cụ thể về kỹ thuật, triển khai về kinh tế, cần có sự giám sát chặt chẽ để mạng lại niềm tin cho người dân cho dự án phát huy xây dựng một công trình mới trong quá trình phát triển.

Đại biểu Trung Quốc cho rằng, dự án sân bay Long Thành là việc thử nghiệm hết sức qua trọng, vì sau này Quốc  gia còn nhiều dự án lớn nữa nếu bài học xây dựng dự án Long Thành thành công tốt sẽ là tiền đề thuận lợi cho các dự án sau này.

“Tôi mong rằng kỳ họp này chúng ta sẽ thông qua biểu quyết, trong quá trình triển khai chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh để thích nghị sự phát triển xã hội. Muốn điều chỉnh tốt thì chúng ta phải giám sát tốt để hạn chế tối đa những tiêu cực xảy ra đối với dự án lớn như thế này để củng cố thêm niềm tin, lòng tin người dân đối với chúng ta dám nghĩ làm các công trình lớn mà nhu cầu phát triển đát nước đang đòi hỏi chúng ta” đại biểu Trung Quốc nhìn nhận.