(DĐDN) - Cầu Rồng - biểu tượng kiến trúc mới trong thời kỳ hội nhập sẽ liên tục phuc nước, phun lửa trong các đêm 26/01/2017, 27/01/2017, 28/01/2017 và 29/01/2017 (tức các đêm 29, 30 tháng Chạp năm Bính Thân và mồng 01, 02 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Cầu Rồng sẽ liên tục phuc nước, phun lửa trong các đêm 29, 30 tháng Chạp năm Bính Thân và mồng 01, 02 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

UBND thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc phun nước, phun lửa cầu Rồng, vận hành quay nhịp cầu sông Hàn và ngừng cấp Giấy phép thi công (GPTC) phục vụ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, việc quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn thực hiện bắt đầu từ 23h00 đến 24h00 các ngày 28/01/2017 và 29/01/2017 (tức các đêm mồng 01, 02 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Đồng thời, Đà Nẵng cũng tạm ngừng cấp Giấy phép thi công các loại trên địa bàn thành phố kể từ ngày 19/01/2017 đến hết ngày 06/02/2017 (tức từ ngày 22 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mồng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

UBND Thành phố Đà Nẵng giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ chủ trương nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Hàn Giang