(DĐDN) - Liên quan đến vụ việc các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế cầu dẫn ra các du thuyền trên Hồ Tây, các doanh nghiệp đã đồng loạt gửi đơn kiến nghị cho rằng quyết định cưỡng chế của UBND phường Thụy Khuê vi phạm thủ tục ban hành?

Quyết định cưỡng chế gây tranh cãi

Ngày 14/02/2017, UBND phường Thụy Khuê ban hành Quyết định số 02/QĐ-CT/UBND do Chủ tịch Phạm Việt Hùng ký, về việc cưỡng chế xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị, với lý do: Công trình vi phạm trật tự xây dựng không thực hiện tháo dỡ công trình theo Thông báo của UBND phường Thụy Khuê (Thông báo số 15/TB-UBND ngày 07/02/2017).

Biện pháp cụ thể: Tháo dỡ toàn bộ phần công trinh vi phạm trật tự xây dựng – 01 cầu dẫn thép 167,4 m2 sàn cứng bê tông lát gạch,và nhà chờ diện tích 316m2 (do công ty TNHH du thuyền Hồ Tây đang quản lý và sử dụng).

Ngày 20/02/2017 UBND phường Thụy Khuê ra Thông báo số 26/TB – UBND v/v thực hiện quyết định cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực bến thủy nội địa – công ty cổ phần Hồ Tây – địa chỉ số 2 đường ven Hồ Tây.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Lê Hoàng – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, UBND quận Tây Hồ  thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 38 ngày 7/2/2017 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các quy định của pháp luật. Còn UBND phường Thụy Khuê thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng Nghị định 180 (Nghị định 180/2007/NĐ-CP, ngày 07 tháng 12 năm 2007. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị - PV) Nghị định 121(Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 - PV) Thông tư số 02 (Thông tư số 20/TT-BXD ngày 12/02/2014- PV)

Tại Quyết định số 02/QĐ-CT/UBND, một trong các căn cứ để ban hành là Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng ngày 06/02/2017.

Tuy nhiên theo một số doanh nghiệp, họ không được mời tham gia việc lập biên bản, ý kiến trong biên bản, không ký và cũng không được nhận biên bản vi phạm.

Hơn nữa, cũng theo các doanh nghiệp này, Điều 2 Thông tư số 20/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ xây dựng thì khi phát hiện công trình vi phạm thì người có thẩm quyền phải lập biên bản vi phạm hành chính.Sau 24 giờ nếu cá nhân hoặc tổ chức vẫn tiếp tục hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền lập biên bản đình chỉ thi công. Sau 07 ngày người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Hết thời hạn quy định tại Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, đồng thời thông báo cho Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ;

Trong khi đó, theo các doanh nghiệp thì họ đã kinh doanh ổn định từ những năm 2008. Do vậy các doanh nghiệp cho rằng Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê ban hành quyết định này là trái với các quy định về trình tự thủ tục ban hành.

Doanh nghiệp kêu cứu

Trao đổi với phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Vượng giám đốc Công ty cổ phần sông Potomac cho biết: “ Hiện nay, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở GTVT về việc di chuyển bến thủy nội địa và đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa:

Trước đó ngày 29/06/2016 tại cuộc họp báo của Sở GTVT Hà Nội trong đó có vấn đề liên quan đến Bến thủy nội địa trên Hồ Tây, Sở GTVT đã thông tin về việc Thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố, sẽ thanh kiểm tra điều kiện kinh doanh và điều kiện an toàn phương tiện của các đơn vị kinh doanh trong tháng 7/2016. Đơn vị nào đủ điều kiện mới tiếp tục cho phép hoạt động và bố trí vị trí neo đậu bến mới.”

Quá trình thanh kiểm tra các doanh nghiệp đã tiến hành xong, mặc dù còn một số tồn tại nhưng các doanh nghiệp đã và đang khắc phục mọi tồn tại mà đoàn kiểm tra kết luận để phù hợp với pháp luật.

Ông Vượng cũng khảng định các doanh nghiệp hiện đang có phương tiện thủy hoạt động tại bến thủy nội địa trên Hồ Tây luôn chấp hành đầy đủ những thủ tục, quy định hoạt động của UBND TP, các sở ban ngành.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã kinh doanh ổn định từ những năm 2008 đến nay, và trong quá trình thi công xây dựng các cầu dẫn hoàn toàn là do doanh nghiệp tự bỏ tiền ra xây dựng.

Doanh nghiệp có nguyện vọng đề nghị các cấp xem xét cấp tạm địa điểm bến mới cho các doanh nghiệp theo quy hoạch tại Đầm Bẩy – phường Nhật Tân để doanh nghiệp được trở lại kinh doanh, bảo đảm đời sống cho cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp tha thiết xin được tự đầu tư cầu bến theo quy định ngay sau khi có thỏa thuận địa điểm của các cơ quan chức năng.

Khi nào có quyết định chính thức về vị trí cầu cảng mới thì các doanh nghiệp sẽ thực hiện di chuyển ngay theo đúng quy định.

Vậy UBND phường Thụy Khuê có ý kiến gì về những kiến nghị của doanh nghiệp? DĐDN sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thông tư số 20/TT-BXD ngày 12/02/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định:

Điều 2. Về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm:

1. Việc áp dụng quy định tại Khoản 10 Điều 13, Điểm d Khoản 8 Điều 16, Điểm b Khoản 2 Điều 42, Điểm b Khoản 4 Điều 46, Điểm b Khoản 5 Điều 49, Điểm b Khoản 4 Điều 53 và Điểm b Khoản 6 Điều 55 của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP theo trình tự như sau:

a) Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quy định tại Điều 59 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP có trách nhiệm lập biên bản như sau: hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì lập biên bản theo Mẫu biên bản số 01, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì lập biên bản theo Mẫu biên bản số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền quy định tại Điều 17, Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP có trách nhiệm ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm theo Phụ lục II, Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP;

c) Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính (trừ trường hợp vụ việc phức tạp theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính), người có thẩm quyền xử phạt hành chính có trách nhiệm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Mẫu quyết định số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

d) Hết thời hạn quy định tại Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo Mẫu quyết định số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ;

Trúc Linh – Minh Hoàng

>> Cưỡng chế nhà nổi Hồ Tây: Doanh nghiệp sẽ khởi kiện?