(DĐDN) - Báo DĐDN vừa có buổi làm việc với Cty TNHH BHNT Prudential Viêt Nam sau khi Báo tiếp nhận và đăng đơn kêu cứu của ông Hoàng Xuân Trường, giám đốc Cty TNHH Phú Trường An tại Uông Bí, Quảng Ninh, tố cáo một số cá nhân thuộc Cty Prudential Việt Nam lợi dụng chức vụ quyền hạn, tổ chức cấu kết lừa đảo

chiếm đoạt tài sản DN.

Theo bà Đinh Hồng Ngọc, Giám đốc Truyền Thông & Đối Ngoại - Cty TNHH BHNT Prudential Viêt Nam, đơn khiếu nại của ông Hoàng Xuân Trường không đúng với sự việc

đã xảy ra trong thực tế. Theo bà Ngọc, Prudential đã ký kết Hợp đồng Tổng đại lý với Công ty TNHH Phú Trường An, do ông Hoàng Xuân Trường là đại diện theo pháp luật. Theo Hợp đồng tổng đại lý: tổng đại lý là một doanh nghiệp độc lập, là đối tác của Prudential.

Ngày 26/12/2012, ông Hoàng Xuân Trường, Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Uông bí gửi đơn xin được nghỉ làm Giám đốc Tổng đại lý (TĐL) Uông Bí với lý do: "do suy giảm kinh tế thị trường nói chung và văn phòng nói riêng chưa tăng trưởng được. Nay tôi làm đơn này đề nghị Cty cho phép tôi được nghỉ làm Giám đốc Tổng đại lý... " . Ngày 29/3/2013, Prudential chấp thuận đề nghị chuyển giao VP TĐL Uông Bí của ông Trường.

Ông Hoàng Xuân Trường, đại diện Cty Phú Trường An và bà Hồ Thiên Nga, đại diện Cty Phúc An Lộc đã ký kết những Biên bản thỏa thuận như: thỏa thuận chuyển nhượng VP TĐL Uông Bí (ngày 24/04/2013), thỏa thuận việc phân bổ số tiền chuyển nhượng và lịch thanh toán liên quan đến các khoản nợ còn lại của Cty Phú Trường An đối với Prudential (ngày 03/05/2013).

Ngày 06/5/2013, dựa trên thỏa thuận giữa Cty Phú Trường An và Cty Phúc An Lộc về việc chuyển giao VP TĐL

Uông Bí, và theo đề nghị của hai Cty này, Prudential đã xem xét ký Hợp đồng Tổng đại lý với Cty Phúc An Lộc.

Về các vần đề tài chính/ đối chiếu công nợ giữa các bên, bà Đinh Hồng Ngọc cho biết, Cty Phú Trường An đã thỏa thuận chuyển nhượng VP TĐL Uông Bí cho Cty TNHH Phúc An Lộc với số tiền chuyển nhượng là: 220.000.000 đồng.

Cty TNHH Phúc An Lộc đã thanh toán (bằng tiền mặt) số tiền 60.000.000 đồng cho ông Hoàng Xuân Trường, đại diện của Cty TNHH Phú Trường An. Số tiền còn lại 160.000.000 đồng được Cty Phúc An Lộc chuyển vào tài khoản của Prudential

để chi trả hộ Cty Phú Trường An các khoản nợ chủ nhà Uông Bí và Prudential như: Tiền thu phí bảo hiểm phải nộp về Prudential trong 2 ngày 26 và 27/4: 66.272.900 đồng; Prudential đã chi trả hộ cho Cty Phú Trường An tiền thuê nhà Uông Bí: 90.000.000 đồng; Cấn trừ vào khoản Cty Phú Trường An còn nợ Prudential: 3.727.100 đồng

Sau khi chấm dứt Hợp đồng TĐL, Cty Phú Trường An còn nợ Cty Prudential số tiền là: 246.999.596 đồng. Đây là số tiền mà Cty Phú Trường An đã vay Cty Prudential theo các thỏa thuận tài trợ vốn có điều kiện giữa 2 bên, các khoản tạm ứng trước của Cty Phú Trường An, và các khoản công nợ khác.- bà Ngọc nhấn mạnh.

BBT