Như vậy, sau quá trình xây dựng, vận hành hệ thống quản lý tích hợp PAS 99 với bộ tiêu chuẩn tích hợp mới nhất, việc đạt được chứng nhận quan trọng này đã thể hiện nỗ lực rất lớn của Sonadezi Long Bình trong việc nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hướng các hoạt động và giá trị của Công ty đến nền tảng phát triển bền vững.

Ban lãnh đạo Công ty CP Sonadezi Long Bình đón nhận Chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp PAS 99 từ đại diện của BSI

Ban lãnh đạo Công ty CP Sonadezi Long Bình đón nhận Chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp PAS 99 từ đại diện của BSI

Đại diện Công ty CP Sonadezi Long Bình cho biết, đối với các doanh nghiệp chưa từng áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường, quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp như Sonadezi Long Bình thì khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng, vận hành hệ thống tích hợp PAS 99 là không nhỏ. Tuy nhiên, nhận thấy lợi ích lớn trong việc tích hợp tiêu chuẩn của các hệ thống quản lý khác nhau vào chung một hệ thống quản lý duy nhất, tương hỗ nhau một cách hiệu quả, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp và sự minh bạch, mạch lạc trong hệ thống quản lý, quản trị doanh nghiệp, Công ty Sonadezi Long Bình đã quyết tâm và kiên trì thực hiện thành công hệ thống tích hợp PAS 99.

Hiện nay, cùng với việc vận hành thành công hệ thống tích hợp PAS 99, Công ty Sonadezi Long Bình đã và đang nỗ lực chuẩn hóa toàn diện hệ thống quản lý, phát triển sản phẩm - dịch vụ theo chiều sâu, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tạo tiền đề cho sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Riêng trong năm 2017, với doanh thu 365 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch năm.

Được biết, trong năm 2017, hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN)  tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong kết quả hoạt động của Sonadezi Long Bình. Cụ thể KCN Xuân Lộc đạt tỷ lệ lấp đầy 95%, các KCN Biên Hoà 2, Gò Dầu tiếp tục ghi nhận doanh thu ổn định. Riêng KCN Thạnh Phú, sau hơn một năm tiếp nhận, đến nay Công ty đã đầu tư hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng nội khu và các đường kết nối giao thông ngoại tuyến quan trọng. Trong lĩnh vực bất động sản dân dụng, kết quả kinh doanh của dự án Khu dân cư Trảng Bom cũng là một điểm sáng trong hoạt động của Công ty với doanh thu đạt hơn 51 tỷ đồng, vượt 138% so với kế hoạch năm.

Trong năm 2018, bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh được giao từ Tổng công ty Sonadezi, Công ty cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành sứ mệnh trong chặng đường 10 năm đầu tiên, xây dựng thương hiệu Sonadezi Long Bình - công ty thành viên của Tổng công ty Sonadezi trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành kinh doanh hạ tầng KCN tại tỉnh Đồng Nai qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao nội lực và gia tăng các giá trị nền tảng mà Công ty theo đuổi.