Công bố bình chọn quy định pháp luật năm 2016: Tiếng nói chân thực từ cuộc sống

Công bố bình chọn quy định pháp luật năm 2016: Tiếng nói chân thực từ cuộc sống

27/02/2017 4:30 Chiều

(DĐDN)- Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt và chưa tốt là tiếng nói chân thực và kịp thời từ cuộc sống của cộng đồng DN. Đây là quan điểm của LS Trần Hữu Huỳnh – Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế VN (VIAC), thành viên hội đồng bình chọn.

Theo LS Trần Hữu Huỳnh, với chủ trương coi DN là đối tác của Chính phủ thì những bình chọn, đánh giá việc xây dựng và thực thi chính sách là một trong những điều kiện cần và đủ.

Nghị định 109/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo đang bộc lộ nhiều bất cập, cần sửa đổi để tạo động lực phát triển cho các DN xuất khẩu gạo nói riêng và ngành lúa gạo nói chung. Ảnh: S.T

– Xét về chức năng và mục tiêu, theo ông cuộc bình chọn này có phù hợp với vai trò của VCCI không, thưa ông?

Cuộc bình chọn những quy định pháp luật tác động tốt nhất và những quy định tác động chưa tốt của cộng đồng DN là phù hợp với chức năng của VCCI. Với chức năng đại diện cộng đồng DN tham vấn chính sách đối với Đảng và Nhà nước, thì đây là vấn đề nâng cao chất lượng ban hành chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Điều này cũng đã được Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ của VCCI.
Hoạt động này cũng không xa lạ đối với những phương pháp mà VCCI đã làm như nghiên cứu và công bố chỉ số PCI cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại các địa phương, chỉ số MEI về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 Bộ. Đây là sang kiến thể hiện sự chủ động của VCCI trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

– Như vậy, việc bình chọn này cũng kế thừa các nghiên cứu và đánh giá của chỉ số PCI, chỉ số MEI, thưa ông?

Việc bình chọn văn bản quy phạm pháp luật là sự kế thừa các cuộc bình chọn và công bố chỉ số PCI, chỉ số MEI, bởi vì nó dựa trên ý kiến, đánh giá của cộng đồng DN. Nó là những phản ánh chân thực và trực tiếp trên phạm vi rộng các văn bản quy phạm pháp luật. Chỉ số PCI đã được lãnh đạo các địa phương đón nhận như một công cụ tích cực để cải thiện phương pháp điều hành. Chỉ số MEI cũng là một sự đánh giá khách quan, minh bạch dựa trên các tiêu chí được cộng đồng DN xây dựng và bình chọn.

“Trong một xã hội mà Nhà nước song hành với DN, Nhà nước và DN là đối tác thì rất cần có vai trò đánh giá của cộng đồng DN và người dân”

Về mặt phương pháp, đây cũng là sự tiếp nối các cuộc bình chọn trước. Còn về mặt khách quan, minh bạch, công khai cũng đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của một cuộc bình chọn. Hơn nữa, nó cũng thể hiện tính dân chủ từ những tiếng nói đa chiều, tiếng nói của đối tượng chịu sự tác động. Bình chọn này có tính thực tiễn, là những dữ liệu của cuộc sống, những phản ánh chân thực từ sự cọ sát của cuộc sống, đóng góp cho việc xây dựng chính sách.

– Cuộc bình chọn này có phù hợp với các quy định trong luật, thưa ông?

Trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định sau một thời gian ban hành chính sách các cơ quan nhà nước sẽ phải tổng kết, rà soát, đánh giá lại tính khả thi, tác động của văn bản đó tới xã hội, tới cộng đồng. Tuy nhiên, những đánh giá đó vẫn mang tính một chiều, nó chủ yếu thể hiện tiếng nói của cơ quan quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, nếu thiếu đi sự đánh giá từ cơ quan trực tiếp chịu sự tác động thì là chưa đủ, hay nói cách khác là “mới đi bằng 1 chân”. Trong một xã hội mà Nhà nước song hành với DN, Nhà nước và DN là đối tác thì rất cần có vai trò đánh giá của cộng đồng DN và người dân.

Nếu chỉ cơ quan Nhà nước đánh giá các chính sách thì nó có thể tốt, nhưng thực tế cuộc sống lại hoàn toàn ngược lại. Đơn cử như Điều 60 của Bộ luật Lao động đã phải sửa lại ngay khi chưa có hiệu lực thực thi. Như vậy, tiếng nói từ đối tượng trực tiếp chịu sự tác động là bắt buộc phải có mà từ trước đến nay hầu như còn rất hạn chế và thiếu tính toàn diện. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chính là ở chỗ này.

– Nếu nhìn ở góc độ pháp luật thì chưa có quy định cụ thể nào để người dân, hay một tổ chức đại diện nào được quyền bình chọn văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng, nếu nhìn ở góc độ một nhà nước dân chủ thì điều này lại rất cần thiết, thưa ông?

Đúng là chưa có một quy định của pháp luật về việc cho phép người dân, cộng đồng DN bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất hay quy định pháp luật chưa tốt. Nhưng để phục vụ mục tiêu vì một nhà nước dân chủ, tiến bộ thì bình chọn như vậy là cần thiết, hướng tới xây dựng một nhà nước minh bạch và hiệu quả.

Bình chọn MEI mới đứng ở góc độ tổng thể cả một ngành ban hành và thực thi chính sách ra sao. Còn cuộc bình chọn này chi tiết tới từng quy định rất cụ thể. Đơn cử như có những văn bản quy phạm pháp luật nhìn tổng thể thì tốt những chỉ có một quy định chưa tốt thì nó cũng được bình chọn để lọc ra. Thậm chí, có những văn bản còn nhiều hạn chế, nhưng trong đó lại có những quy định rất tiến bộ cần được biểu dương…

– Thực tế hiện nay, từ Chính phủ đến Quốc hội đều đang đẩy mạnh hoạt động rà soát các văn bản luật, các điều kiện kinh doanh bất hợp lý để liên tục sửa đổi, hàng năm. Vậy bình chọn này có phải là một công cụ hỗ trợ hoạt động rà soát nói trên, thưa ông?

Đây là những ý kiến kịp thời phục vụ cho công tác sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan ban hành và xây dựng chính sách có thêm một công cụ, một thông tin từ thực tiễn giúp họ làm tốt hơn trong công tác ban hành, rà soát chính sách. Như vậy, nó đáp ứng của nhu cầu của cơ quan quản lý, cơ quan ban hành chính sách và cả nhu cầu thực tiễn.

– Xin cảm ơn ông!

Ông Trần Mạnh Chiến – Giám đốc Công ty TNHH VinaGap Việt Nam: Kênh giám sát việc ban hành các quy định pháp luật

Việc VCCI tổ chức bình chọn các quy định pháp luật năm 2016 là một cuộc bình chọn có ý nghĩa đối với DN. Trước hết, điều này giúp DN quan tâm hơn đến trách nhiệm theo dõi và giám sát việc ban hành, thực thi các văn bản pháp luật trên thực tiễn. Sau đó là giúp các cơ quan nhà nước xây dựng được các chính sách phù hợp hơn với thực tiễn môi trường kinh doanh. Hy vọng việc công bố báo cáo cuộc bình chọn này sắp được diễn ra sẽ trở thành một kênh hiệu quả để thu nhận các vướng mắc từ thực hiện văn bản pháp luật mà DN gặp phải và cổ vũ những văn bản pháp luật tiến bộ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Ông Trần Anh Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H:“Phanh” quy định đi ngược lợi ích DN

Hiện nay do quy trình xây dựng pháp luật đôi khi vẫn phụ thuộc quá nhiều vào một hoặc một vài cá nhân tại các Bộ, ngành. Mặc dù đã có các quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm, nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở mức độ “góp ý” chứ chưa đủ mạnh để có thể ngăn chặn các quy định chưa tốt. Do vậy mục tiêu bình chọn các quy định pháp luật sẽ tạo trở lực để nhà làm chính sách có thể “e ngại” khi đưa ra chính sách không phù hợp. Đây cũng là chương trình góp phần nâng cao chất lượng văn bản pháp luật, đồng thời liên kết các DN đơn lẻ, để hình thành tiếng nói có sức mạnh hơn của cộng đồng DN.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại các Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP, VCCI đã tổ chức cuộc bình chọn các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cuộc bình chọn đã được triển khai với 04 bước cơ bản, bao gồm: (i) Tập hợp các đề cử các quy định từ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc; (ii) Sàng lọc các đề cử không phù hợp với phạm vi, tính chất và các giới hạn của cuộc bình chọn; (iii) Xây dựng Danh sách ngắn các đề cử quy định tốt và quy định chưa phù hợp trên thông qua các phân tích độc lập của nhóm nghiên cứu của VCCI cùng Hội đồng chuyên gia gồm 16 thành viên là những cá nhân nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh dựa trên 10 tiêu chí đánh giá chất lượng pháp luật; và (iv) Xây dựng báo cáo tổng hợp các bài học kinh nghiệm từ phân tích nội dung và chất lượng của các quy định trong Danh sách ngắn các đề cử.

Ngày 23/2/2017, VCCI đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự thảo báo cáo tổng hợp trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận nhiều chiều của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, VCCI kiến nghị một số bài học kinh nghiệm cho hoạt động xây dựng pháp luật như sau: Văn bản pháp luật khi ban hành cần đáp ứng các tiêu chí về 1) sự cần thiết; 2) tính hợp lý; 3) tính thống nhất; 4) tính khả thi; 5) tính minh bạch; 6) giảm chi phí tuân thủ; 7) đảm bảo quyền tự do kinh doanh; 8) thúc đẩy cạnh tranh; 9) kiểm soát được nguy cơ nhũng nhiễu; và 10) đảm bảo ban hành và có hiệu lực đúng quy định.

VCCI kiến nghị các bộ, ngành và cơ quan có liên quan cần: i) cần tăng cường đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước; ii) đảm bảo luôn đăng tải công khai các thông tin trong quá trình xây dựng pháp luật; iii) tham vấn các đối tượng chịu tác động; iv) tham vấn chuyên gia và v) tăng cường chất lượng và sự tham gia của cán bộ pháp chế các bộ ngành. VCCI trân trọng gửi kèm theo công văn này Báo cáo về những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị cho hoạt động xây dựng pháp luật.

VCCI kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét (i) biểu dương các Bộ, ngành có quy định được đề cử trong Danh sách ngắn các quy định tốt và (ii) chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan nhanh chóng ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm sửa đổi một số quy định có nội dung chưa phù hợp.

Các quy định được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng, cần được các Bộ ngành tiếp tục phát huy bao gồm:

 1. Bãi bỏ Tội kinh doanh trái phép tại Bộ luật hình sự 2015;
 2. Tập hợp và ban hành Danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật đầu tư 2014;
 3. Bãi bỏ quy định về mức trần 15% cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hỗ trợ… liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2014;
 4. Bỏ quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản.” tại Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 5. Giảm tần suất kê khai thuế theo quý thay vì theo tháng đối với doanh nghiệp có doanh thu năm liền trước từ 20 tỷ đến 50 tỷ tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định về thuế;
 6. Nhà đầu tư trong nước không phải thực hiện bất kỳ thủ tục đầu tư nào trừ trường hợp đầu tư vào các dự án phải được chấp thuận thủ tục đầu tư tại Luật đầu tư 2014;
 7. Điều kiện kinh doanh bất động sản có vốn pháp định được chứng minh bằng vốn điều lệ và doanh nghiệp không phải đăng ký xác định mức vốn pháp định tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;
 8. Cho phép người nước ngoài có các quyền sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam tại Luật nhà ở 2014;
 9. Nguyên tắc tiền lệ áp dụng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
 10. Bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề và văn bản xác nhận vốn pháp định tại Hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp của Luật doanh nghiệp năm 2014;
 11. Nhà đầu tư nước ngoài được mua ít hơn 51% cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh không có điều kiện mà không phải thực hiện thủ tục đăng ký tại Luật đầu tư 2014;
 12. Mở rộng phạm vi kinh doanh bất động sản của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;
 13. Nâng cao tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới tại Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 31/12/2015 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;
 14. Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in và Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp tại Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế;
 15. Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, trong đó có các đối tượng là: Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tại Luật nhà ở 2014;
 16. Cho phép một cá nhân làm giám đốc đồng thời của nhiều Công ty cổ phần tại Luật danh nghiệp 2014;
 17. Quy định giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông cho doanh nghiệp từ 25% xuống 22% (từ 01/01/2014) và giảm tiếp xuống 20% (từ 01/01/2016) tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013;
 18. Mở “thông tuyến” khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bảo hiểm y tế năm 2014;
 19. Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có thể có nhiều hơn một đại diện theo pháp luật tại Luật doanh nghiệp năm 2014;
 20. Doanh nghiệp bảo hiểm được mở chi nhánh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam tại Thông tư 194/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17/12/2014;
 21. Mở rộng việc cho phép các chủ đầu tư dự án được cho thuê, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai tại Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;
 22. Thủ tục đăng ký, thành lập hợp tác xã được đơn giản hóa tiệm cận với thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/5/2014 hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp tác xã và báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
 23. Chuyển chức năng tập huấn cho người điều hành vận tải cho Hiệp hội doanh nghiệp tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT;
 24. Miễn giấy phép xây dựng nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại Luật xây dựng năm 2014;
 25. Bỏ Mục về Hợp đồng bảo hiểm tại Bộ luật dân sự 2015;
 26. Quy định Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng tại Bộ luật dân sự 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự 2015;
 27. Nâng thời hạn giao đất nông nghiệp từ 20 năm lên 50 năm tại Luật đất đai năm 2013;
 28. Giảm điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông tại Luật doanh nghiệp năm 2014;
 29. Các nguyên tắc làm thủ tục đầu tư: (1) không yêu cầu thêm hồ sơ; (2) chỉ yêu cầu bổ sung hồ sơ 1 lần; (3) đơn vị được lấy ý kiến không trả lời coi như đồng ý tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư năm 2014;
 30. Cho phép thoái vốn dưới mệnh giá, dưới giá trị sổ sách kế toán khi cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2014 quy định một số nội dung về thoái vốn bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

Trong cuộc bình chọn này, từ thông tin đề cử của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các phân tích chuyên môn của các chuyên gia và phản hồi từ các bộ, cơ quan có liên quan, VCCI cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh mục cụ thể các quy định chưa phù hợp và kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bao gồm:

 1. Bãi bỏ điểm c, khoản 3, Điều 24 của Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in với nội dung: Hạn chế các cơ sở in không được hợp tác với các cơ sở in khác để thực hiện chế bản, in, gia công sau in đối với sản phẩm in do mình đã nhận hợp tác;
 2. Bãi bỏ khoản 8 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động với nội dung: Yêu cầu hợp đồng lao động lập thành văn bản phải có nội dung trang bị bảo hộ lao động cho người lao động: Ghi cụ thể số lượng, chủng loại, chất lượng và thời hạn sử dụng của từng loại trang bị bảo hộ lao động theo quy định của người sử dụng lao động;
 3. Bãi bỏ khoản 6, Điều 6 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu với nội dung: Khi cột đo xăng bị hư hỏng phần thiết bị có kẹp chì, chỉ được thuê cơ sở khác sửa chữa nếu được cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo đồng ý;
 4. Bãi bỏ khoản 1 Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Yêu cầu doanh nghiệp phải ghi mã ngành cấp bốn khi làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư;
 5. Sửa đổi Điều 16 Thông tư số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, chuyển thủ tục kê khai giá chỗ phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước thành thủ tục thông báo;
 6. Bãi bỏ khoản 2 Điều 49, Điều 50, 51, 52, 53, 54 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp;
 7. Sửa đổi Điều 25 Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/9/2015 quy định về đầu tư ra nước ngoài, chuyển thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài từ chỗ phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước thành thủ tục thông báo;
 8. Bãi bỏ Điều 27 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Cấp giấy phép nhập khẩu cho một số máy móc, thiết bị gia công sau in;
 9. Bãi bỏ khoản 2 Điều 79 Luật công chứng năm 2014 với nội dung: Yêu cầu văn phòng công chứng phải thay đổi tên gọi khi thay đổi trụ sở;
 10. Bãi bỏ khoản 1 Điều 50 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ với nội dung: Kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp phải có Giấy phép kinh doanh;
 11. Bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 11 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Yêu cầu điều kiện đối với người đứng đầu cơ sở in;
 12. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo hướng không yêu cầu trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống;
 13. Bãi bỏ điểm b khoản 5 Điều 5 Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 08/6/2015 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật với nội dung: Hạn chế đăng ký hàm lượng hoạt chất đối với mỗi dạng thành phẩm của thuốc bảo vệ thực vật;
 14. Bãi bỏ khoản 4 Điều 15 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Yêu cầu về trách nhiệm ghi chép thông tin của các doanh nghiệp in;
 15. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in với nội dung: Cấm sử dụng máy photocopy màu vào mục đích kinh doanh;
 16. Bãi bỏ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 16/3/2015 hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu với nội dung: Áp đặt điều kiện nhập khẩu của hàng hóa có nguồn gốc thực vật dựa trên điều kiện của nước xuất khẩu có đăng ký nhập khẩu với Việt Nam;
 17. Bãi bỏ khoản 1 Điều 24 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/9/2012 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục với nội dung: Hạn chế tỷ lệ học sinh của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;
 18. Bãi bỏ khoản 3 Điều 10 Nghị định 30/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/4/2014 về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển với nội dung: Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển phải có bộ phận pháp lý;
 19. Bãi bỏ điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 12/5/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống với nội dung: Thương nhân nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống phải có giấy ủy quyền của chính hãng sản xuất. Xây dựng Nghị định về điều kiện kinh doanh ô tô phù hợp để bảo vệ sản xuất ô tô trong nước và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và phù hợp trong nhập khẩu ô tô;
 20. Bãi bỏ khoản 4 Điều 15, khoản 4 Điều 16, khoản 7 Điều 17, khoản 4 Điều 18, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2015 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với nội dung: Điều kiện về số lượng xe tối thiểu trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô;
 21. Bãi bỏ khoản 1 Điều 59, Điều 60 Luật kế toán năm 2015 với nội dung: Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (1) doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần và (2) người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;
 22. Bãi bỏ Điều 3, 4, 5 Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 19/8/2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội với nội dung: Điều kiện được thiết lập mạng xã hội;
 23. Bãi bỏ Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp với nội dung: Yêu cầu hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động phải thông báo với cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;
 24. Sửa đổi Điều 106, Bộ luật lao động năm 2012 theo hướng tăng thời gian làm thêm giờ tối thiểu của người lao động;

 Bá Tú –  thực hiện 

Tags :

Bài viết đã chặn phản hồi!

Tin khác đã đăng

Theo bạn, nữ doanh nhân nào có tầm ảnh hưởng nhất?
 • 6.78%
 • 5.08%
 • 6.78%
 • 3.39%
 • 20.34%
 • 8.47%
 • 1.69%
 • 1.69%
 • 15.25%
 • 18.64%
 • 6.78%
 • 5.08%