Cổ phiếu CAV đang có dấu hiệu đi xuống

Cổ phiếu CAV đang có dấu hiệu đi xuống

CAV là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại dây điện và cáp điện. CAV đã được cổ phần hóa kể từ tháng 9 năm 2007.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2017, doanh thu thuần CAV đạt 1.519 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2016, nâng lũy kế tính từ đầu năm đến cuối quý 3 lên 3.981 tỷ đồng, tăng 23,3%.

CAV ghi nhận giá vốn hàng bán quý 3/2017 đạt 1.382 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ, nâng lũy kế 9 tháng đầu năm này lên 3.608 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp của CAV đạt 137,55 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, lũy kế tính từ đầu năm đến cuối quý 3 đạt 373 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của CAV là 22,9 tỷ đồng, giảm 14,86% so với cùng kỳ, nhưng lũy kế 9 tháng đầu năm tăng 13,5% lên 83,84 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần của CAV tăng đáng kể so với cùng kỳ khi đạt 139,75 tỷ đồng, tăng 127% so cùng kỳ, lũy kể 9 tháng đầu năm đạt 298 tỷ đồng, tăng 27%.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của CAV quý 3 đạt 114,48 tỷ đồng, tăng 131,64% so với cùng kỳ, giúp nâng lũy kế 9 tháng đầu năm lên gần 250 tỷ đồng, tăng 27,55%.

Tính đến 30/9, nợ phải trả của CAV là 1.218 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.097 tỷ đồng, trong khi đó vốn chủ sở hữu chỉ 1.283 tỷ đồng, như vậy tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 94,9%.

Tại ĐHCĐ tổ chức đầu năm 2017, CAV đã đề ra kế hoạch năm 2017 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 410 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016. Kết thúc quý 3, CAV đã hoàn thành được 64,2% kế hoạch doanh thu và 71,2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017.

Doanh thu hợp nhất năm 2018 của CAV dự kiến đạt 7.000 tỷ đồng, tăng dần đến năm 2021 đạt 10.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 dự kiến đạt 430 tỷ đồng, tăng dần đến năm 2021 đạt 540 tỷ đồng.

Trong vòng 3 tháng qua, cổ phiếu CAV đã giảm khoảng hơn 10% từ mức 58.000đ/CP có thời điểm xuống tới mức 49.000đ/CP. Hiện cổ phiếu này đang giao dịch ở mức 50.000 đồng/CP.

Theo TCBS Research, giá cổ phiếu CAV đang cắt xuống dưới các đường trung bình động MA từ 5 ngày đến 200 ngày. Tín hiệu này kết hợp với các chỉ số RSI, MACD,... cho thấy CAV vẫn đang có xu hướng điều chỉnh, củng cố.