Mặc dù có một nhịp tăng hồi đầu năm nay lên đỉnh 17.500/CP đồng nhưng sau đó, cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã giảm mạnh. Đến nay, cổ phiếu này vẫn xoay quanh vùng 13.000 đồng/CP. Vậy đã đến lúc các nhà đầu tư “bắt đáy” cổ phiếu này?

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5 6 7 8
Đọc báo giấy