Khả năng cao 2 mã NVL, STB sẽ được FTSE chọn vào rổ trong kì review lần này bởi đã đạt đầy đủ 3 điều kiện vốn hóa, thanh khoản và freeload. Ở chiều ngược lại, BVH và NT2 sẽ bị loại ra vì đã vi phạm điều kiện thanh khoản.

Danh sách bài viết
1 2 3 4 5