Cổ phiếu ABI: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Author:Tiến Thành | 05/07/24

Cổ phiếu ABI: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Tên viết tắt: ABIC

Mã cổ phiếu: ABI

Ngành nghề: Bảo hiểm phi nhân thọ

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày niêm yết trên sàn chứng khoán: 16/07/2009

Ban lãnh đạo

Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Tiến Hải

Tổng Giám đốc: Đỗ Minh Hoàng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 6 – Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 6299.0055 | Fax: (84.24) 6258.0055

Website: https://abic.com.vn/ / Email: baohiemagribank@abic.com.vn 

Thông tin Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) thành lập vào ngày 18/10/2006 và được đưa vào hoạt động ngày 08/08/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 160 tỷ đồng. Ngày 04/02/2008, Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đã đăng ký trở thành công ty đại chúng và được UBCKNN chấp thuận và chính thức được giao dịch trên thị trường UpCOM ngày 16/07/2009 với mã cổ phiếu ABI.

Thông tin Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Thông tin Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

ABIC là một trong những doanh nghiệp đi đầu triển khai các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm đối với nông nghiệp, nông thôn thông qua mạng lưới phân phối mạnh mẽ, gần 2000 chi nhánh và 34.000 cán bộ của Agribank. Với những thế mạnh của mình và nguồn lực sẵn có, ABIC đã tạo dựng được cơ sở khách hàng tiềm năng về Bảo hiểm, tiếp nhận những kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh vào bảo hiểm và tái bảo hiểm, giảm được những khó khăn sức ép ban đầu khi bước vào kinh doanh Bảo hiểm phi nhân thọ.

Ngoài ra, ABIC còn có một nguồn khách hàng đầy tiềm năng là hơn 20.000 doanh nghiệp, hơn triệu hộ gia đình có quan hệ tín dụng và thanh toán với hệ thống Agribank. Cùng với nguồn lực từ hơn 1.000 ngân hàng có quan hệ đại lý với Agribank ở 105 nước và vùng lãnh thổ, sẽ là thị trường tiềm năng để ABIC hướng tới trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tạo dựng thương hiệu có uy tín trên thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động và sản phẩm chính

  • Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu; Bảo hiểm trách nhiệm chung; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh; Bảo hiểm nông nghiệp.
  • Kinh doanh tái bảo hiểm.
  • Giám định tổn thất.
  • Tiến hành hoạt động đầu từ trong các lĩnh vực: Mua trái phiếu chính phủ; Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản; Góp vốn vào các doanh nghiệp khác; Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Đầu tư và chiến lược phát triển

  • Tiếp tục khai thác thị trường truyền thống, tập trung nguồn lực phát triển mô hình kênh phân phối sản phẩm kết hợp nhân hàng – bảo hiểm (Bancassurance), lấy khu vực nông nghiệp nông thôn, nông dân làm thị trường chủ đạo.
  • Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm bảo hiểm hiện đang phân phối trên thị trường, phát triển một số sản phẩm bảo hiểm phù hợp với đặc thù kinh doanh của hệ thống Agribank.
  • Củng cố và nâng cao thị thế trong Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Rủi ro kinh doanh

Mục tiêu của Công ty là tìm kiếm lợi nhuận thông qua việc kinh doanh rủi ro, nếu thiên tai xảy ra với tần suất lớn hơn trung bình sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Công ty.

Nhóm nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hải và phi hành hải hàng năm cũng đóng góp hơn 50% doanh thu phí bảo hiểm gốc hàng năm của ABIC. Tuy nhiên các nghiệp vụ này thường có tỷ lệ bồi thường cao nên ABIC cần tăng cường các biện pháp hạn chế tổn thất, nâng cao chất lượng công tác thẩm định nhằm hạn chế những yếu tố chủ quan.

ABIC còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam cả về sản phẩm bảo hiểm, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và phát triển kênh phân phối sản phẩm.