(DĐDN)- Một trong những khó khăn then chốt mà cả các Cty lâm nghiệp và địa phương đều loay hoay là tìm đối tác hợp tác để chuyển đổi thành Cty TNHH hai thành viên.

Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn chăm sóc keo giống.

Tỉnh Hòa Bình hiện quản lý 5 Cty TNHH một thành viên lâm nghiệp, trong đó có 4 Cty chuyển sang thành lập Cty TNHH 2 thành viên. Tuy nhiên, theo chia sẻ của phần lớn các DN, khó khăn trong quá trình chuyển đổi khi cả 4 Cty trên đều chưa xác định được đối tác hợp tác dù có rất nhiều đối tác đến tìm hiểu. Các đối tác yêu cầu có quỹ đất sạch tập trung, được giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, hiện trạng đất tại các DN còn manh mún, chưa có nguồn lực để thực hiện giải phóng mặt bằng giao đất sạch.

Phá sản cũng khó, chuyển đổi không xong

Thực tế, hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thành lập Cty TNHH hai thành viên trở lên, dẫn tới tình trạng tại các địa phương có Cty nông, lâm nghiệp được sắp xếp theo mô hình này gặp nhiều vướng mắc. Hiện nay, chi phí cổ phần hóa cũng đang là một trong những điểm vướng đáng kể trong quá trình sắp xếp, đổi mới các Cty nông, lâm nghiệp.

Đặc biệt, theo quy định của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư lại không có hình thức phá sản Cty nông, lâm nghiệp. Hiện nay, một số Cty phải giải thể đủ điều kiện phá sản nhưng không thực hiện được khiến địa phương rất khó xử lý vì các khoản công nợ của các Cty này lớn, chủ sở hữu không có khả năng giải quyết. Nếu thực hiện giải thể cần có cơ chế xử lý nợ để giảm gánh nặng cho địa phương, nhất là các tỉnh nghèo vẫn phải dùng ngân sách hỗ trợ của Trung ương.

Việc thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cty nông, lâm nghiệp phải cơ bản hoàn thành trong năm nay như chỉ đạo của Chính phủ sẽ là thách thức không nhỏ.

Theo lý giải của ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ NN- PTNT, trong quá trình thực hiện cổ phần hóa tại một số đơn vị, do tính chất đặc thù phải kiểm đếm vườn cây, rừng trồng nên chi phí cổ phần hóa cao hơn so với quy định tại Thông tư 196/2011/TT-BCT của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa và Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển DN 100% vốn Nhà nước thành Cty cổ phần. Tuy nhiên, hiện nay không có quy định cho phép sử dụng tiền thu từ bán cổ phần để thực hiện cũng là điều đẩy nhiều địa phương vào tình trạng khó khăn về kinh phí để kiểm đếm vườn cây, rừng trồng.

Với những vướng mắc không nhỏ này, việc thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cty nông, lâm nghiệp đã được phê duyệt phải cơ bản hoàn thành trong năm nay như chỉ đạo của Chính phủ, sẽ là thách thức không nhỏ.

Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh,

Tại Hội nghị phát triển ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 tại Hà Nội tháng 7/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu, cần tạo chuyển biến căn bản về phương thức tổ chức quản lý và quản trị DN, sản xuất nông, lâm nghiệp phải gắn với công nghiệp chế biến và thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa, mục đích của việc sắp xếp, đổi mới là nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh, chứ không phải đổi mới về mặt hình thức.

Như vậy, để có thể đẩy nhanh quá trình sắp xếp, đổi mới Cty nông - lâm nghiệp, theo ông Nguyễn Thành Chung – Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô, tỉnh KonTum, Chính phủ cần ban hành thêm cơ chế đặc thù cho các Cty lâm nghiệp. Đồng thời, theo ông Chung, cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý cho đổi mới, sắp xếp hoạt động tại các công ty nông - lâm nghiệp, nhanh chóng giải quyết những vướng măc về đất đai, có chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm khuyến khích nhà đầu tư mạnh dạn rót vốn. Ngoài ra, để xử lý số Cty nông - lâm nghiệp yếu kém, Chính phủ cần xem xét bổ sung hình thức phá sản và hình thức sáp nhập, hợp nhất các Cty nông - lâm nghiệp cùng chủ sở hữu.

 MAI THANH