(DĐDN) - Ngày 16/12, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Thương vụ Chile (Đại sứ quán Chile tại Việt Nam) tổ chức: "Hội thảo giới thiệu thị trường Chile” tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội thảo giới thiệu về thị trường Chile là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới

Tại Hội thảo, đại diện của Thương vụ Chile sẽ trình bày tổng quan về quan hệ thương mại song phương, triển vọng hợp tác, các cơ hội và thách thức khi tiếp cận và khai thác thị trường này. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Doanh nghiệp quan tâm liên hệ:

P. Giao dịch Quốc tế, VCCI-HCM

ĐT: 08.39327301; Fax: 08.39325472

Anh Vinh – DĐ: 0918866055; Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

Chị Trà – DĐ: 0983630609; Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn

Tài liệu đính kèm

Phiếu đăng kýChương trình hội thảo

Nam Phong