Ban chủ tọa MSC trả lời chất vấn của cổ đông tại đại hôi

Ban chủ tọa MSC trả lời chất vấn của cổ đông tại đại hôi

Theo ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT, đây chưa phải là con số sau cùng mà cổ đông được “tưởng thưởng” trong nay mai.

Trong đại hội cổ đông sáng nay, Masan Consumer đã thảo luận kế hoạch chia cổ tức bằng tiền là: 2.578,318.876.142 đồng, trong đó đã chi trả trong năm 2016 là 237.598.349.642 đồng, chia cổ tức bằng tiền còn lại (sau khi trừ đi khoản đã được tạm ứng và chi trả trong năm 2016) là 45% tương đương 4.500đồng/ cổ phiếu. Thời gian chi trả cổ tức năm 2016 còn lại là trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Ông Quang cho biết Ban điều hành Masan Consumer còn đặt mục tiêu vào 2020 lợi nhuận để phân bổ cho cổ đông vốn chủ sở hữu sẽ lên tới 1 tỷ USD, gấp 1000 lần giá trị mà Masan Consumer dành cho cổ đông ở thời điểm 2002. Đây là sự tưởng thưởng bởi doanh thu và lợi nhuận cao mà Masan Consumer đã mang lại cho cổ đông, cho Masan, các đối tác và cả người tiêu dùng.

Masan Consumer cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu năm 2017. Theo đó, phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động trong công ty, loại cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000đ/cổ phần, số lượng tối đa 5.000.000 cổ phần. Vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế phát hành.

Năm 2017, Masan Consumer đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần đạt 14.500-15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế và sau cổ đông thiểu số đạt 2.550-2.810 tỷ đồng.

Hiện Masan Consumer đang sản xuất kinh doanh với các mũi nhọn tiêu dùng cơ bản: Nước chấm – Gia vị; Mì gói; Cà phê, Đồ uống (nước uống đóng chai và Bia); Đạm Động Vật. Năm 2016, tổng doanh thu hợp nhất của CTy là 13.780 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch, tăng trưởng 4% so với 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 2.791 tỷ đồng, đạt 99,7% so với kế hoạch và giảm 4% so với 2015. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu là năm 2016 là 5.165 đồng. Thu nhập tài chính thuần thấp hơn do chính sách chia cổ tức tiền mặt đã khiến lợi nhuận sau thuế và sau cổ đông thiểu số năm 2016 của công ty giảm.