Cũng theo ông Kim, ngày 09/10/2017, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp (TAND) đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ kiện giữa nguyên đơn là ông Trần Thiện Kim, có địa chỉ tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và bị đơn là UNBD tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan chức năng: trưng dụng đất…cho sản xuất

Theo tài liệu hồ sơ vụ việc, năm 1986 Sở Thủy sản Đồng Tháp (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông) có tờ trình đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp cho Sở Thủy sản 2ha đất của gia đình ông Trần Văn Tâm (cha ruột ông Trần Thiện Kim) để xây dựng trại giống tôm và cá giống. Trên cơ sở đó tháng 1/1987, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 01/QĐ.UB ngày 02/01/1987 trưng dụng 19.560 m2 đất của một số gia đình trong đó có hộ ông Trần Văn Tâm để giao cho Sở Thủy sản. Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thủy sản lập phương án bồi thường cho các hộ dân bị trưng dụng đất.

Khu đất của gia đình ông Trần Văn Tâm bị UBND tỉnh Đồng Tháp trưng dụng từ năm 1987 (Hình 1).

Khu đất của gia đình ông Trần Văn Tâm bị UBND tỉnh Đồng Tháp "trưng dụng" từ năm 1987

Theo đó tháng 3/1987, Sở Thủy sản Đồng Tháp phối hợp với chính quyền địa phương lập phương án bồi thường cho ông các hội dân, cụ thể: hộ bà Nguyễn Thị Anh 17.232 đồng; ông Trần Văn Hai 12.012 đồng; ông Bùi Văn Cương 3.000 đồng; bà Nguyễn Thị Hoa 5.390 đồng và ông Trần Văn Tâm 16.192 đồng. Những hộ bà Nguyễn Thị Anh, ông Trần Văn Hai, ông Bùi Văn Cương, bà Nguyễn Thị Hoa đã đồng ý nhận tiền bồi thường (những hộ này được ông Tâm cho mượn đất để trồng lúa) và đã giao đất cho Sở Thủy sản. Riêng hộ ông Trần Văn Tâm không đồng ý nhận tiền bồi thường vì cho rằng số tiền quá ít, không thỏa đáng đối với gia đình ông.

Thế nhưng Sở Thủy sản vẫn tiếp tục quản lý diện tích đất của gia đình ông Tâm mà không đền bù một khoản tiền nào. Về phía gia đình ông Tâm, mặc dù chưa nhận tiền đền bù song trong suốt thời gian đó gia đình ông Tâm vẫn tạo điều kiện để Sở Thủy sản sử dụng đất của mình. Đồng thời, ông Tâm tiếp tục khiếu nại UBND tỉnh Đồng Tháp với hy vọng được bồi thường một cách thỏa đáng. 

Chính quyền bác đơn, lấy đất “đấu giá” cho DN

Ngày 15/6/2000, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 200/QĐ-UB-ND về việc giải quyết tranh chấp đất giữa ông Trần Văn Tâm với trại thực nghiệm giống Thủy sản (thuộc Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Tháp).

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng phần đất tranh chấp có diện tích 19.560 m2, có nguồn gốc đất do ông Trần Văn Quế (cha ruột của ông Trần Văn Tâm) mua lại của các hộ khác từ trước ngày 30/4/ 1975, diện tích 53.478 m2 sử dụng vào mục đích sản xuất gạch ngói.

Mặt bằng còn lại sau khi đã lấy đất phục vụ sản xuất gạch ngói được ông Quế cho các hộ gia đình công nhân (thuộc cơ sở sản xuất gạch ngói của gia đình) mượn để canh tác lúa, bao gồm các hộ nêu tên trên. Sau ngày 30/4/1975, Nhà nước quản lý các cơ sở sản xuất gạch ngói, trong đó có lò gạch của ông Trần Văn Quế (cha của ông Tâm).

Ngày 09/03/1987, Sở Thủy sản kết hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác lập hồ sơ bồi hoàn hoa màu cho các hộ dân và các hộ này đã nhận tiền đền bù, riêng ông Trần Văn Tâm không nhận. Xét báo cáo phúc tra của Sở Địa chính và kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết tranh chấp đất đai của tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định: bác đơn khiếu nại của ông Trần Văn Tâm, giao Sở Nông nghiệp và PTNT lập phương án bồi thường “căn cứ thời điểm năm 1987 và thời điểm hiện tại tính theo giá lúa để bồi thường cho ông Tâm”. Thế nhưng trong suốt thời gian đó Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn không đền bù cho gia đình ông Tâm một đồng nào, mặc dù ông Tâm đã làm đơn khiếu nại liên tục.

Khu đất của gia đình ông Trần Văn Tâm đang tranh chấp nhưng đã được UBND tỉnh Đồng Tháp bán đấu giá cho Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (Hình 2).

Khu đất của gia đình ông Trần Văn Tâm đang tranh chấp nhưng đã được UBND tỉnh Đồng Tháp bán đấu giá cho Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

Quay trở lại diễn biến của sự việc, năm 1993 trại nuôi tôm giống, cá giống đã chính thức giải thể, diện tích đất trưng dụng của hộ ông Trần Văn Tâm không được trả lại mà giao cho Công ty Trãi Thiên sử dụng, song Công ty Trãi Thiên cũng không sử dụng mà bỏ hoang từ năm 2008 đến nay. Thấy đất của gia đình bị bỏ hoang, gia đình ông Trần Văn Tâm khóa cổng khu diện tích bị trưng dụng để chờ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp giải quyết việc bồi thường cho gia đình.

Vụ việc đang trong quá trình giải quyết thì bất ngờ ngày 18/8/2017, gia đình ông Trần Văn Tâm nhận được thông báo của Trung tâm Phát triển qũy nhà đất tỉnh Đồng Tháp mời đến để làm việc với nội dung: “Căn cứ Quyết định 905/QĐ-UBND-HC ngày 8/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt kết quả đấu giá mảnh đất của gia đình ông”. Và bên trúng đấu giá là Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

Luật sư Nguyễn Tiến Lực – Đoàn luật sư TP HCM nhận định:

Trưng dụng đất là việc đất do nhà nước trực tiếp sử dụng, phạm vi thu hồi “hẹp” và có tính “tạm thời” phục vụ cho mục đích như: nhằm bảo vệ quốc phòng an ninh và vì lợi ích quốc gia. Phương thức thực hiện: bằng quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền. Và phương án đền bù: theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Về chuyển giao quyền sử dụng: từ cá nhân, tập thể sang nhà nước. Đặc biêt lý do trưng đất trong trường hợp: khi có tình trạng khẩn cấp như chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tại, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước của tổ chức, tài sản tính mạng của nhân dân. Và việc trưng dụng phải có sự đền bù, nếu gây thiệt hại phải “bồi thường”.

DĐDN sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!