Quý I/2017, xuất khẩu nhóm hàng giày dép các loại theo Thống kê của Tổng cục Hải Quan đạt gần 3,12 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Việt Nam theo đó vẫn duy trì vị trí nước sản xuất giày dép lớn thứ 3 trên thế giới và là ngành hàng thu hút nhiều nhà đầu tư, nhà cung cấp nguyên vật liệu, công nghiệ..

1 2 3 4 5 6 7 8