Việc tăng, sụt giảm bất thường giá nông sản không còn là chuyện lạ nữa. Nó luôn là câu chuyện liên quan đến việc mua bán với thương lái Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

1 2 3 4 5 6 7 8