Lê Chân là một trong những quận có tốc độ phát triển nhanh nhất Hải Phòng. Đó là động lực quan trọng để trong giai đoạn tới, quận tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố.

1 2 3 4 5 6 7 8