Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã cho biết như vậy khi trình bày tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao đến kỳ họp thứ IV, Quốc hội khóa XIV.

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Ủy ban VHGDTNTN&NĐ kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV chiều 23/10.

Báo cáo cho biết, Luật Thể dục, thể thao được thông qua vào năm 2006 đã tạo ra bước chuyển biến căn bản trong nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Luật cũng đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý và phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Từ chỗ hoàn toàn được bao cấp thì giờ đây đã từng bước xã hội hóa, một số môn thể thao chuyển dần sang cơ chế thể thao chuyên nghiệp. Vai trò tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp về thể dục, thể thao ngày càng được nâng cao; tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên tăng hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, đa số ý kiến cho rằng, mặc dù đặt cược thể thao là nhu cầu thực tiễn, có thể huy động được nguồn vốn đầu tư lớn cho lĩnh vực thể dục, thể thao nhưng đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải có báo cáo đánh giá tác động cụ thể, chi tiết.

Bên cạnh đó, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế, cần có thời gian thực hiện, tổng kết, đánh giá trước khi quy định trong Luật. Vì vậy, chưa nên quy định về đặt cược thể thao cũng như các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đặt cược thể thao trong Dự thảo.

Theo đó, Ủy ban đề nghị cơ quan trình dự án Luật xây dựng báo cáo đánh giá tác động chi tiết, toàn diện làm cơ sở để đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định.

Bạn đang đọc bài viết Chưa nên quy định về đặt cược thể thao tại chuyên mục Thời sự của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,