ông Trương Gia Bình được đề xuất làm thành viên HĐQT độc lập

Ông Trương Gia Bình được bầu là thành viên hội đồng quản trị độc lập

Tại Đại hội, Ngân hàng trình cổ đông danh sách 8 ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023. Hai nhân sự mới được đề cử vào HĐQT có ông Hồng Quang - Trưởng ban Tổ chức cán bộ Vietcombank và ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân. Trong đó, ông Trương Gia Bình được đề xuất làm thành viên HĐQT độc lập.

Theo quy định, Thành viên HĐQT độc lập là thành viên không điều hành và không phải là người có liên quan với tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm. Thành viên HĐQT độc lập không đại diện cho quyền lợi của ai trong công ty.

Trước khi được bầu là thành viên HĐQT Vietcombank, ông Trương Gia Bình từng là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tiên Phong (2008 - 2010).

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch FPT được bầu vào HĐQT Vietcombank tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,