Mục đích thực hiện giao dịch nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại NVL. Phương thức giao dịch ngoài biên độ. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 24/4 đến 24/5/2017.

Hiện tại ông Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ 126,19 triệu cổ phiếu NVL tương ứng tỷ lệ 21,41% vốn điều lệ công ty, và là cổ đông lớn thứ 2 sau CTCP Novagroup.

Sau khi thực hiện giao dịch, số lượng cổ phiếu NVL ông Nhơn dự kiến nắm giữ là 145.715.656 cổ phiếu, chiếm 24,72% cổ phần Novaland.

Cổ phiếu NVL hiện đang giao dịch quanh vùng giá từ 70.000 đồng đến 71.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy để thực hiện giao dịch, ông Bùi Thành Nhơn sẽ bỏ ra khoảng 1.370 tỷ đồng cho thương vụ này.

Trước đó, ngày 17/4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo một cá nhân là ông Nguyễn Như Pho đã chuyển nhượng hơn 19,5 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ 3,31%) sang cho một quỹ ngoại là Credit Suisse AG, Singapore Branch.