Dự án Đạm Ninh Bình

Dự án Đạm Ninh Bình

Báo cáo vừa được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) trình lên Bộ Công Thương cho biết 4 dự án của Vinachem đang vay vốn đầu tư dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) lên tới 12.565 tỷ đồng và vay tại một ngân hàng TMCP khác với số tiền 5.407 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/8/2017, sau khi đã trả một phần, 4 dự án của Vinachem bao gồm Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, DAP - Vinachem và DAP 2 - Lào Cai còn nợ VDB hơn 8.588 tỉ đồng.

Các khoản vay này tuỳ từng dự án có thời gian khác nhau. Đơn cử, Dự án DAP có thời hạn vay là 9 năm và sẽ kết thúc vào năm 2018 với khoản nợ hiện còn lại là 201 tỷ đồng. Đây cũng là dự án có lãi suất vay bình quân khá thấp, 3%/năm.

Ba dự án còn lại đều có thời gian trả nợ vào năm 2022-2023, với số tiền đều khá lớn, từ 1.736 tỷ đồng đến gần 4.000 tỷ đồng.

4 dự án nêu trên của Vinachem vay vốn lưu động của BIDV, Vietcombank và các ngân hàng thương mại khác hơn 2.418 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vay vốn lưu động tại BIDV với hơn 1.273 tỷ đồng.

Trước những khoản nợ trên, Vinachem đề nghị xin kéo dài thời hạn vay, giảm lãi suất tiền vay với các khoản nợ vay đầu tư dài hạn chưa được VDB giải quyết vì kiến nghị này vượt thẩm quyền của VDB. 

Báo cáo Vinachem nêu rằng "Hiện tại, các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn nên không thu xếp được nguồn vốn để trả nợ gốc, lãi nên dẫn đến phát sinh số tiền nợ gốc, lãi quá hạn lớn".

Vinachem cũng cho biết, việc vay vốn lưu động của các công ty hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, chỉ các ngân hàng đang có dư nợ tại các đơn vị mới tiếp tục cho vay để thu hồi dần nợ. Các ngân hàng không cấp lại hạn mức, hoặc cấp ở mức rất thấp đồng thời kèm theo các điều kiện giải ngân khắt khe hơn. 

Theo đó, Vinachem kiến nghị được kéo dài thời hạn vay các hợp đồng tín dụng tại VDB thành 20 năm, ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau, không tính lãi quá hạn, cân đối trả nợ gốc, lãi theo dòng tiền thực tế và theo tỷ lệ số dư nợ vốn trung, dài hạn tại các ngân hàng tài trợ vốn cho dự án, lãi vay chưa trả được cân đối trả nợ vào các năm sau và nợ lãi chưa trả được trả dần trong các năm tiếp theo.

Tập đoàn cũng đề xuất điều chỉnh lãi suất tiền vay tại VDB. Cụ thể trong 5 năm từ 2017 đến 2021 lãi suất 3%/năm, từ 2022 trở đi các khoản vay có lãi suất trên 8,55%/năm điều chỉnh về mức lãi suất tín dụng đầu tư của nhà nước.

Ngoài ra, tập đoàn cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận các giải pháp tín dụng như: Cho phép các đơn vị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với trường hợp đơn vị phát sinh nợ quá hạn trên cơ sở khách hàng có phương án khả thi...

Vinachem đề nghị xin kéo dài thời hạn vay, giảm lãi suất tiền vay với các khoản nợ vay đầu tư dài hạn chưa được VDB giải quyết vì kiến nghị này vượt thẩm quyền của VDB.

Báo cáo tài chính bán niên 2017 được Vinachem công bố hồi tháng 9 vừa qua cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của Vinachem đạt 21.480 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 47 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái 2016, tập đoàn lỗ tới hơn 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay các khoản nợ mới là mối lo lớn nhất của Vinachem. Đáng chú ý, các khoản nợ ngắn hạn của tập đoàn chủ yếu nằm ở các dự án thua lỗ đang được Chính phủ xử lý như: Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Hải Phòng và DAP số 2 Lào Cai.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Vinachem là 19.208 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6 lên tới 1,99 lần; tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu lên tới 1,52 lần. Ngoài chủ nợ lớn như đã nói trên, Vinachem cũng vay nhiều ngân hàng khác với giá trị từ 25 đến 2.000 tỷ đồng, như: vay Vietcombank 2.324 tỷ đồng, HSBC 320 tỷ đồng, VIB 190 tỷ đồng, Agribank 179 tỷ đồng, Shinhan 167 tỷ đồng, MB 158 tỷ đồng, Standard Chartered 90 tỷ đồng, Eximbank 81 tỷ đồng, ACB 72 tỷ đồng, Hong Leong 57 tỷ đồng, HDBank 37 tỷ đồng...